index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Супрун М.О., Супрун Д.М. - Теоретико-методичні основи дослідження мотиваційної складової професійної підготовки спеціальних психологів

01.07.2021

В статті розглядаються теоретичні та методичні засади сучасної методики викладання психології майбутнім психологам. Аналізується історичний досвід викладання зазначеної навчальної дисципліни у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти. Висвітлено сутність і структуру дисципліни. Особлива увага приділяється пошуку та розробці оптимального комплексу методів її запровадження, розробці програм та визначенню їх ефективності. Аналізуються практичні результати роботи  науковців у зазначених площинах. Висвітлюються результати експериментального дослідження мотиваційного компонента професійної готовності психологів (спеціальних, клінічних) до роботи за фахом у структурі професійної підготовки. Окреслені перспективи подальших наукових досліджень в контексті вдосконалення підготовки психологічних кадрів для спеціальних шкіл різного типу.

Ключові словавища психологічна освіта, методичні основи, наукове дослідження, методологія, методика психолого-педагогічного дослідження, навчальна дисципліна «Методика викладання психології».