index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

К. Зелінська-Любченко, Л. Мороз. - Особливості практичної підготовки студентів-логопедів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка в медичних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах

29.01.2022

Відомості про автора: Зелінська-Любченко Катерина, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів: логопедична робота з дітьми та дорослими, проблеми професійної підготовки фахівців спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Мороз Людмила, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми професійної підготовки фахівців спеціальності 016 Спеціальна освіта, психолого-педагогічний супровід дітей із порушеннями розвитку; корекція та розвиток рухових функцій в дітей із тяжкими порушеннями мовлення.

У статті висвітлено організаційні, методичні та змістові особливості проходження навчальної та виробничої практик майбутніми логопедами в СумДПУ імені А.С. Макаренка. Авторами визначено, що особливість проходження практики залежить і визначається межами професійної кваліфікації вчителя-логопеда, що передбачає забезпечення проходження навчальної та виробничої практик на відповідних базах (загальноосвітніх та спеціальних закладах освіти, медичних закладах,соціально-реабілітаційних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах) з метою формування в здобувачів необхідних фахових компетентностей для ефективної майбутньої професійної діяльності. Особливу увагу в статті приділено висвітленню специфіки проходження навчальної і виробничої практик майбутніми вчителямилогопедами у медичних закладах та інклюзтвно-ресурсних центрах. У ході практики в медичних закладах здобувачі знайомляться зі специфікою роботи логопеда та навчаються надавати спеціалізовану логопедичну консультативно-діагностичну, корекційно-розвиваючу та корекційно-відновну допомогу особам різних вікових категорій. Перебуваючи на посаді учителя-дефектолога інклюзивно-ресурсного центру здобувачі ознайомлюються з особливостями своєї майбутньої професії в цій структурі та опановують консультативним, діагностичним, корекційно-розвитковим та просвітницько методичним напрямками роботи.

Ключові слова: студенти- логопеди, практична підготовка, інклюзивно-ресурсний центр, медичний заклад, професійна підготовка.Статистика кількість переглядів305 кількість завантажень123
Ще статті цього автора