index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Куриця А.І. - Особливості прояву емоційного вигорання у логопедів

30.01.2022

Відомості про автора: Куриця Алла Іванівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: логопедичне партнерство та проблема батьківсько-дитячих стосунків сімей, які виховують дитину з порушенням мовлення.

У статті зроблено спробу проаналізувати поняття «емоційне вигорання». Обгрунтовано важливість вивчення емоційного вигорання серед логопедів. З’ясовано, що одним з проявів професійних деструкцій особистості є феномен емоційного вигоряння. Зазначено, що результативність професійної діяльності логопедів багато у чому залежить від стану і особливостей їх емоційної сфери. Акцентовано увагу на тому, що постійне емоційне напруження, щоденні психічні перевантаження, висока відповідальність, дисбаланс між інтелектуально-енергетичними витратами та морально-матеріальною винагородою обумовлюють ризик виникнення емоційного вигорання. З’ясовано, більшість логопедів неадекватно вибірково емоційно реагують у разі обмеження емоційної віддачі. Половині досліджуваних властиві підвищена особистісна тривожність, утруднена міжособистісна взаємодія, переживання психотравмуючих обставин  професійної діяльності, редукція професійних обов’язків, скорочення діяльності, що вимагає емоційних витрат. Зауважено, що є необхідність психопрофілактичної роботи з логопедами спрямованої на усвідомлення свого емоційного стану і оволодіння прийомами саморегуляції з метою подолання початкових симптомів стресу на роботі.

Ключові слова: професійні деструкції, професійне вигорання, емоційне вигорання, логопед.