index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Левицький В.Е., Сербалюк Ю.В. - Використання елементів методу глобального читання при формуванні навички читання у дітей з порушеннями розумового розвитку молодшого шкільного віку

30.01.2022

Відомості про автора. Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янецьПодільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: питання спеціальних методик української мови і ручної праці. 

Сербалюк Юрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної  педагогіки і соціальної роботи факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: питання історії та нормативно-правового забезпечення спеціальної освіти.

Стаття містить результати теоретичного узагальнення та практичної роботи з формування навички читання у дітей з порушеннями розумового розвитку молодшого шкільного віку. 

Успішність і швидкість просування дитини у оволодінні читанням залежать від сформованості психічних функцій, які покладено в основу функціонального базису читання. До найважливіших складових процесу формування читання відносять: словниковий запас, граматичну сторону, вимову звуків і слів різного складу, фонематичні процеси, зорове і акустичне сприймання, слухомовленнєву і зоровопредметну пам’ять, конструктивний і динамічний праксис, увагу.
У статті виділено чотири етапи формування процесу читання: формування мотивації, інтересу до процесу читання; засвоєння звуків і букв; вивчення складових структур і окремих слів; читання елементарних текстів.
Розкривається актуальність використання елементів методу глобального читання дітей з порушеннями розумового розвитку молодшого шкільного віку поряд з використанням ортодоксального класичного аналітико-синтетичного методу навчання грамоти.

Ключові слова: читання, діти з порушеннями розумового розвитку, молодший шкільний вік, методи, прийоми, розвиток, якості читання.

Статистика кількість переглядів290 кількість завантажень143
Ще статті цього автора