index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Докучина Т.О. - Горизонтальна мобільність у професійній діяльності фахівців спеціальної освіти

16.07.2022

Відомості про автора: Докучина Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: підготовка фахівців спеціальної освіти, формування професійної мобільності фахівців спеціальної освіти, психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних та інклюзивних закладах освіти.

Відомості про наявність друкованих праць: 1. Докучина, Т. (2020) Аналіз проблеми професійної мобільності корекційних педагогів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 9 (103). 54-65. 

У статті здійснено аналіз професійної діяльності фахівців спеціальної освіти як сфери прояву горизонтальної професійної мобільності. Відповідно до теорії соціальної мобільності охарактеризовано типи професійної мобільності: вертикальна та горизонтальна. Визначено, що  горизонтальна мобільність передбачає різні зміни та переміщення у професійній діяльності без кар’єрних спадів та підйомів. Обґрунтовано, що багатоаспектність професійної діяльності фахівців спеціальної освіти є основою для горизонтальної професійної мобільності. Розглянуто особливості горизонтальної мобільності на основі аналізу професійної діяльності фахівців спеціальної освіти зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка. Визначено, що у структурі професійної діяльності фахівців спеціальної освіти проявляється готовністю до виконання різних видів робіт, напрямів діяльності, зміни місця роботи (закладу освіти) та відповідно категорії дітей, з яким здійснюється робота, зміни посади, а також готовністю до інноваційної діяльності, здатністю адекватно та швидко реагувати на змін, здійснювати саморозвиток та ін. Визначено, що специфіка професійної діяльності фахівців спеціальної освіти потребує сформованості мобільності як якості особистості фахівця, яка проявляється у готовності до змін та швидкій адаптації до нових умов.

Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, горизонтальна мобільність, фахівці спеціальної освіти, професійна діяльність, професійна компетентність.

Статистика кількість переглядів168 кількість завантажень106