index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Галецька Ю. - Напрямки розвитку зв’язного мовлення учнів молодших класів з інтелектуальними порушеннями

16.07.2022

Відомості автора: Галецька Юлія, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної та корекційно- розвивальної роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями.

В статті визначено особливості організації корекційної роботи у спеціальній школі, врахування яких покращить ефективність навчального процесу та напрямки розвитку зв’язного мовлення молодших школярів з порушеннями розумового розвитку. Успішна робота з розвитку зв’язного мовлення залежить від створення певних умов, таких як: увага до мовлення дітей, адекватне мовленнєве середовище, використання зв’язного монологічного висловлювання, оцінка мовлення дитини тощо. Проведене нами дослідження зв’язного мовлення учнів молодших класів з інтелектуальними порушеннями передбачало виконання наступних завдань: складання розповіді за сюжетним малюнком; складання зв’язного речення із запропонованих слів; вміння учнів підтримувати діалог; складання розповіді на запропоновану тему; складання переказу. В процесі проведення дослідження стану сформованості зв’язного мовлення молодших школярів спеціальної школи виявлено: у дітей є низькими показники рівня складання розповіді за сюжетним малюнком; значно порушене вміння будувати зв’язне речення із запропонованих слів; має місце вторинний недорозвиток мовлення, і оскільки мовлення відіграє важливу роль в засвоєнні знань дітьми, то його порушення повинні бути об’єктом психолого-педагогічної корекції. Нами визначено напрямки розвитку зв’язного мовлення молодших школярів з інтелектуальними порушеннями, а саме, формування: значення нових слів; словесних понять; узагальнюючого значення слова; диференційованого значення слів, які позначають близькі поняття; значення граматичних категорій, понять і форм, розвиток зв’язного мовлення.

Ключові слова: діти з інтелектуальними порушеннями, зв’язне мовлення, молодші школярі.

 

Статистика кількість переглядів207 кількість завантажень130
Ще статті цього автора