index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Голуб Н.М. - Особливості формування мовної компетентності молодших школярів при корекції в них порушень писемного мовлення

16.07.2022

Відомості про автора: Голуб Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми профілактичної та корекційної роботи з молодшими школярами із порушеннями писемного мовлення.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Голуб Н.М. (2018) Напрями роботи з формування змістово-смислової сторони
писемного мовлення у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення, затримкою психічного розвитку. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) / Вип. 10. Режим доступу http://aqce.com.ua/
2. Голуб Н.М. (2020) Особливості організації корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення, затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) / Вип. 15. Режим доступу http://aqce.com.ua/ 3. Голуб Н.М. (2021) Взаємодія логопеда з батьками дітей при розв’язанні завдань профілактики і корекції в дітей труднощів формування та порушень писемного мовлення. Актуальні  питання корекційної освіти (педагогічні науки) / Вип. 17. Режим доступу http://aqce.com.ua/

Стаття присвячена проблемі визначення напрямів та методичних аспектів формування мовної компетентності молодших школярів у процесі профілактики та корекції в них порушень писемного мовлення. У статті розглянуто роботу із закріплення знань та уявлень учнів про мовні та мовленнєві одиниці (звук, буква, склад, слово, словосполучення, речення, текст), частини мови (іменник, дієслово, прикметник, займенник, прийменник, прислівник), про споріднені слова, словосполучення та типи речень. Висвітлено формування навичок мовного аналізу й синтезу (фонематичного; складового; аналізу речення на слова, синтезу речення зі слів), навичок елементарного морфологічного розбору частин мови, морфемного аналізу слова, елементарного синтаксичного розбору речення. Формування мовної компетентності має бути пов’язано з роботою з розвитку й удосконалення в учнів фонетико-фонематичної і лексико-граматичної сторін мовлення, навичок зв’язного мовлення. Успішне формування зазначеної компетентності має відбуватися за умови стимулювання пізнавальної активності й самостійності учнів
при вивченні рідної мови, а результатом має стати краща обізнаність школярів щодо дотримання мовних норм і правил, більш усвідомлене й контрольоване виконання ними письмових завдань.

Ключові слова: молодші школярі, порушення писемного мовлення, мовна компетентність.

 

Статистика кількість переглядів396 кількість завантажень221
Ще статті цього автора