index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Коваленко В. Є. - Структура та зміст спеціальної освітньої програми підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти

17.07.2022

Відомості про автора: Коваленко Вікторія – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри психокорекційної  педагогіки і реабілітології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна; доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології Харківського  національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна. У колі наукових інтересів: проблема соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями в закладах позашкільної освіти; психолого-педагогічне забезпечення інклюзивного навчання учнів з інтелектуальними порушеннями.

Відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних та міжнародних базах даних на дану тематику: Kovalenko V. Ye. (2017) Programme of Correction of Emotional Development Disorders in Mentally Retarded Primary School Students Taking One-On-One Training. Наука і освіта: наук.-практ. журн.: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Вип. 7. 11 – 15. Kovalenko V., Bystrova Y., & Sinopalnikova N. (2021). Features of understanding and emotional attitude toward the moral and social norms of pupils with intellectual disabilities. Laplage Em Revista, 7(3A), p. 575-588. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173A1460p.575-588

У статті представлено освітню програму підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти у сфері навчання, виховання та соціалізації школярів з інтелектуальними порушеннями у гуртковій роботі. При розробці спеціальної освітньої програми було застосовано системний підхід, який є найбільш ефективним і всебічним. Розглядається структура та змістовне наповнення спеціальної освітньої програми, визначено мету, фокус, орієнтацію, особливості освітньої програми. Охарактеризовано  програмні компетентності: інтегральну, загальні та фахові; визначено програмні результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації освітньої програми. Обґрунтовано тематичне планування за навчальними модулями, представлено матрицю відповідності програмних компетентностей навчальним модулям освітньої програми організації та проведення підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти. Описано матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідним навчальним модулям. Тож, підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти із застосуванням спеціальної освітньої програми набуває ознак функціональної системи, спрямованої на вирішення завдання різнобічного розвитку та збагачення загальної і професійної культури особистості фахівця.

Ключові слова: позашкільна освіта, спеціальна освітня програма, школярі з інтелектуальними порушеннями, соціалізація, розвиток, інтереси.

Статистика кількість переглядів225 кількість завантажень144
Ще статті цього автора