index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Левицький В.Е. - Окремі аспекти виникнення та попередження вербальної агресивної поведінки у підлітків з порушеннями розумового розвитку

17.07.2022

Відомості про автора. Левицький Вадим – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана  Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: спеціальні методики навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Стаття містить результати теоретичного узагальнення та практичної роботи з розкриття окремих аспектів виникнення агресивної вербальної поведінки у підлітків з порушеннями розумового розвитку та опис основних педагогічних прийомів її попередження та виправлення. Наявність високої концентрації агресії у суспільстві та відсутність однозначного наукового пояснення цього складного феномену роблять питання дослідження однією з актуальних психолого-педагогічних проблем, важливим перспективним науковотеоретичним та практичним завданням.  Представлений у роботі підхід до дослідження вербальної агресії підлітків з порушеннями розумового розвитку дозволив виявити: витоки, рівень небезпеки, механізми, психолого-педагогічні прийоми з подолання. Як основні аспекти вербальної агресії виділені: зовнішній – словесне оформлення проявів: інтонація, тембр, темп, гучність мовлення, особливості дикції, сугестивні характеристики голосу; специфіка лексичних засобів та мовленнєвих конструкцій; внутрішній, змістовий – тема, зміст, цілі висловлювання. Проведене дослідження дозволяє продовжити роботу у напрямку, розробки методики подолання вербальної агресії у шкільному мовленнєвому середовищі та визначення комплексу актуальних завдань корекційно-профілактичної роботи.

Ключові слова: діти з порушеннями розумового розвитку, агресивність, мовлення, вербальна агресія, причини, виправлення.

 

Статистика кількість переглядів166 кількість завантажень118
Ще статті цього автора