index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Марціновська І. - Аналіз досліджень травматичного стресу у дітей з порушеним розвитком

17.07.2022

Відомості про автора: Марціновська Ірина, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, вплив стресових та травматичних чинників на особистість дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Марціновська І.П. Резилієнс підхід у психолого-педагогічній корекції травматичних та стресових станів. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори 2006, 2019. С.205-219. 2. Марціновська І.П. Стрес та травматичний стрес у дітей та підлітків з порушеннями психофізичного розвитку. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ, 2019. № 17. С. 78-82. 3. Марціновська І.П. Корекція постравматичного стресового розладу у підлітків з порушеннями психофізичного розвитку. Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 4(10) – с.41-45

Здійснено теоретичний та практичний аналіз досліджень впливу стресових та травматичних факторів на особистість дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Висвітлено особливості проявів наслідків стресу у дітей з інтелектуальними порушеннями. Акцентовано на труднощах у розмежуванні поведінкових та емоційних наслідків стресових факторів від інших видів невротичних розладів у дітей з інтелектуальними порушеннями. Розглянуто два різні підходи до розуміння формування та перебігу невротичних розладів у дітей з когнітивними порушеннями. Наведено авторські дослідження, що розширюють розуміння формування постстресу у цієї категорії дітей. Визначено, що симптоми неврозу подібні з психоемоційними, психосоматичними проявами, що супроводжують розвиток дітей з психофізичними порушеннями, що ускладнює розмежування невротичних проявів та ПТСР. З’ясовано, що наявність психофізичного порушення у розвитку дитини, частіше ніж у дітей з типовим розвитком, призводить при травматичних життєвих подіях до розвитку посттравми.

Ключові слова: діти з порушеннями психофізичного розвитку; стрес, травма, посттравматичний стресовий розлад, невроз.