index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Опалюк О.М. - Інформаційні технології в освіті дітей з особливими освітніми потребами.

19.07.2022

Відомості про автора. Опалюк Олег, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.

Відомості про наявність друкованих статей.: Опалюк О.М., Вержиховська О.М., Михальська Ю.А. Сучасні  комунікативні технології. Навчально-методичний посібник. Кам’янець Подільський: СОПСР, 2021. 203с.

У запропонованій статті подано результати дослідження особливостей інформаційних технологій в освіті дітей з особливими освітніми потребами. Перед сучасною інклюзивною освітою стоїть завдання підвищення ефективності навчально-виховного процесу. У статті розкрито особливості застосування інформаційних технологій у навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами з позиції компенсування фізичних недоліків за допомогою новітніх засобів навчання. Проаналізовано принципи і завдання застосування інформаційних технологій в корекційно – відновлювальній та корекційно-розвивальній роботі.
В галузі інклюзивної освіти інформаційні технології здатні допомогти дітям з особливими освітніми потребами здійснити право на освіту, розкрити свій потенціал та реалізувати себе як особистість у соціальному способі життя. Використання інформаційних технологій у навчанні дітей з особливими освітніми потребами сприяє розвитку і корекції психофізичних процесів: пам'яті, моторики, мислення, орієнтації в просторі.
Використання інформаційних технологій в корекційному навчанні дозволяє оптимізувати педагогічний процес, індивідуалізувати навчання дітей з особливими освітніми проблемами та значно підвищити ефективність будь-якої діяльності. Застосування комп’ютерів, мультимедійних та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації дітей, збільшення інтересу до самого процесу виконання завдання.
Сучасні технічні пристрої, дозволяють проектувати принципово нові педагогічні технології, що сприяють активізації та ефективному функціонуванню компенсаторних механізмів з метою корекції різних порушень, формуванню та розвитку мовленнєвих засобів, а також загальному розвитку дітей.
При розробці дидактичних матеріалів, нових предметнорозвивальних навчальних середовищ і зразків нових об’єктів, які орієнтовані на використання інформаційних технологій, повинно враховуватися психофізичні та пізнавальні особливості дітей з особливими освітніми потребами та типи провідної діяльності для кожної вікової групи. Також, організовуючи роботу дітей за комп’ютером, необхідно звернути увагу на дотримання санітарногігієнічних норм.

Ключові слова: фахівці спеціальної освіти, інформаційні технології, інформаційно-комунікаційні технології; інклюзивна освіта; учні з особливими освітніми потребами; інклюзивне навчання.

Статистика кількість переглядів180 кількість завантажень146
Ще статті цього автора