index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бєлова О.Б. - Окреслення проблеми розвитку фонематичного рівня мовлення у дітей старшого дошкільного віку з логопатологією

05.10.2023

Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психологія осіб з порушеннями мовлення; мовленнєва готовність до школи дітей з логопатологією.

Відомості про наявність друкованих статей: 1) Bielova, О. (2019). Patterning types of aggressive behaviour of primary school children with speech disorders. Special Education. Vol 2, No 40, Р. 201–236. (Scopus). 2) Bielova, О. (2021). Modern view of speech readiness for school of children of older preschool age with typical psychophysical development and disorders. Scientific Journal. ScienceRice: Pedagogical Education. Kharrkiv: SPC PC Technology center, № 1 (40) Р. 31-36. 3) Bielova, О. (2021). The state of development of components of speech readiness of older preschool children with speech disorders. Special Education. Vol 1, No 42. Р.137–189. (Scopus).

У науковий статті представлено теоретична позиція сучасних досліджень щодо змісту фонематичного рівня мовлення. Активізовано увагу на проблемі вивчення складових фонематичного рівня мовлення в дітей з нормотиповим психофізичним розвитком та з порушеннями мовлення. Експериментально досліджено фонематичний рівень мовлення в  дітей з логопатологією та здійснено порівняльний аналіз із однолітками з нормотиповим психофізичним розвитком. Метою дослідження стає вивчення актуального стану сформованості фонематичного рівня мовлення в дітей старшого дошкільного віку з логопатологією. Завдання дослідження: науково-теоретичне обґрунтування наукових позицій щодо розвитку фонематичного рівня мовлення в дітей з нормотиповим психофізичним розвитком та окреслення особливостей його розвитку у дітей з логопатологією; визначення завдань та критеріїв оцінювання для вивчення фонематичного рівня мовлення; здійснення порівняльного аналізу результатів дослідження стану сформованості з розвитку фонематичного рівня мовлення в дітей старшого дошкільного віку з нормотиповим психофізичним розвитком та з логопатологією. Методами дослідження стають завдання спрямовані на дослідження складових фонематичного рівня мовлення, а саме фонематичного сприймання (вміння диференціювати близькі за звучанням фонеми, виділяти звук з групи звуків, визначати звук у слові), фонематичного аналізу (вміння визначати перший і останній звуки в слові, а також кількість звуків у слові) та фонематичного
уявлення
(вміння співвідносити звуки з назвою предмета) в дітей старшого дошкільного віку з нормотиповим психофізичним розвитком та з порушеннями мовлення. Результати констатувального експерименту свідчать про те, що між групами досліджуваних дітей старшого дошкільного віку із логопатологією та з нормотиповим психофізичним розвитком існують суттєві відмінності щодо сформованості фонематичного рівня мовлення. Фонематичні процеси в дошкільників із логопатологією, як порівняти з нормотиповими показниками, розвиваються із затримкою, що призводить до низки помилок: під час фонематичного сприймання, діти не розпізнають близьких за звучанням звуків; не вміють виділяти звук із групи звуків, чи в слові; під час фонетичного аналізу – неправильно виявляють перший та останній звуки в слові (називають перший склад або частину слова), помиляються у визначенні кількості звуків у слові; під час фонематичного уявлення – не можуть знайти звук у назві предмета. 

Ключові слова: фонематичний рівень мовлення, фонетичне сприймання, фонетичний аналіз, фонетичне уявлення, старший дошкільний вік, порушення мовлення, логопатологія.