index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Голуб Н.М. - Корекція та розвиток лексико-семантичної складової мовлення в молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення при опануванні ними навичками читання і письма

13.10.2023

Відомості про автора: Наталія ГОЛУБ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами із порушеннями усного та писемного мовлення.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Голуб Н.М. (2020) Особливості організації корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення, затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) / Вип. 15. Режим доступу http://aqce.com.ua/ 2Голуб Н.М. (2021) Взаємодія логопеда з батьками дітей при розв’язанні завдань профілактики і корекції в дітей труднощів формування та порушень писемного мовлення. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) / Вип. 17. Режим доступу http://aqce.com.ua/ 3. Голуб Н.М. (2022) Особливості формування мовної компетентності молодших школярів при корекції в них порушень писемного мовлення. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) / Вип. 19. Режим доступу http://aqce.com.ua/.

Стаття висвітлює особливості корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ) III - IV рівня у початковій школі, коли нагальними є завдання подолання недоліків в них усного мовлення й надання допомоги в опануванні ними навичками читання та письма. У статті розглянуто напрями логопедичної роботи з корекції та розвитку лексико-семантичної складової мовлення у дітей із ЗНМ. Така робота планується і проводиться в межах певних лексичних тем, що дозволяє збільшити обсяг пасивного і активного словника на основі уточнення, розширення знань, уявлень про навколишній світ у процесі вивчення рідної мови, читання художніх і пізнавальних текстів, формування структури лексико-семантичного значення слів, смислових зв’язків між ними, формування розуміння значення слова в єдності його лексичного і граматичного значень. У статті розкрито особливості логопедичного впливу на лексико-семантичну складову з урахуванням тісного взаємозв’язку роботи з корекції та розвитку в учнів із ЗНМ III - IV рівня усного та писемного мовлення. Описана корекційно-розвиткова робота сприяє закріпленню звуко-буквеної структури лексем, що входять до певних семантичних полів, їх співставленню за значенням та ступенем узагальнення. Наведено приклади вправляння дітей у використанні синонімів, антонімів, багатозначних слів, фразеологізмів, в аналізі спільнокореневих слів, що, у цілому, сприяє збагаченню лексичних засобів, досвіду мовленнєвої діяльності учнів.

Ключові слова: лексико-семантична складова мовлення, загальне недорозвинення мовлення, молодший шкільний вік.

Статистика кількість переглядів60 кількість завантажень59
Ще статті цього автора