index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лукачович Г.О. - Методичні аспекти збагачення лексичного запасу старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами природничо-екологічного виховання

15.10.2023

Відомості про автора: ЛУКАЧОВИЧ Галина, аспірантка 2 курсу спеціальності 016 спеціальна освіта Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування лексико-семантичних умінь у дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення, корекція вживання прийменників дітьми передшкільного віку з ЗНМ, питання розвитку природничо-екологічної компетентності у дітей з порушеннями мовлення.

Відомості про наявність друкованих статей: Лукачович Г.О. (2022) Теоретичні засади опанування лексикою природничого змісту дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. № 50 Том 1. С.119-124. https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2022/50.1.25

Стаття присвячена проблемі збагачення лексичного запасу старших дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення за допомогою засобів екологічного виховання, а саме природничо-екологічного словника. Проаналізовано можливості  використання природничо-екологічних знань для активного розвитку словникового запасу у дітей з мовленнєвими труднощами. У статті висвітлені труднощі у засвоєнні лексики дошкільниками з ЗНМ. У статті пропонується залучення старших дошкільників до вивчення природничоекологічних тем і одночасного підвищення мовленнєвих навичок. Наведено приклади вправ та завдань, які сприяють формуванню лексичного запасу, розширенню розуміння екологічних понять і розвитку комунікативних здібностей, підкреслена важливість інтеграції природничо-екологічних тем у навчальну програму для дошкільників з ЗНМ та ефективного використання цих знань у корекційному процесі. Зазначено, що екологічне виховання може стати цікавим та результативним засобом збагачення лексичного запасу старших дошкільників із ЗНМ.

Ключові слова: дошкільник, природничо-екологічне виховання, загальне недорозвинення мовлення, лексика.