index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Галецька Ю., Левицький В. - Використання піктограм в логопедичній роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення ІІ-ІІІ рівня

13.10.2023

Відомості про автора: Юлія ГАЛЕЦЬКА – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Вадим ЛЕВИЦЬКИЙ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янецьПодільського Національного університету імені Івана Огієнка

У статті висвітлено особливості використання піктограм у корекційній роботі, зокрема, описано результати обстеження лексичної сторони мовлення із застосуванням піктограм у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення. Досліджено розуміння питальних речень, інструкцій, антонімів, вмінь узагальнювати поняття, знання дитинчат тварин, назв професій тощо. У дітей цієї групи виявлено порушення загальної розбірливості мовлення, численні виражені спотворення в багатьох фонетичних групах, відсутність голосових модуляцій; порушені всі компоненти мовлення: вимовна сторона, лексичний, граматичний і фонематичний розвиток. Відмічається виражене обмеження словникового запасу, діти часто використовують слова у неточному значенні, підміняючи їх за подібністю, за ситуацією, за звуковим  складом. Використання символів не втрачає своєї актуальності на всіх етапах логопедичної роботи. Це дає можливість активізувати всі види аналізаторів, розвиває процеси мислення, пам´ять, увагу, розвиває самостійність, наполегливість, прискорює навчальний процес. Результати обстеження, проведеного у формі гри, в цілому, підтвердили, що проведення ігор з використанням піктограм є ефективним методом розвитку
мовлення дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення.

Ключові слова: загальне недорозвинення мовлення, лексична сторона мовлення, символ (піктограма), логопедична робота.

Статистика кількість переглядів118 кількість завантажень90
Ще статті цього автора