index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Дубовик О.М. - Теоретичні аспекти вивчення професійно-орієнтованих особливостей особистісних якостей психолога в процесі професійного розвитку та становлення особистості

21.02.2017

Dubovyk O. The theoretical aspects of the study professionally-oriented features of personal qualities of a psychologist in the process of professional development and formation of personality/ O.Dubovyk // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 85-97

В статті розглядаються теоретичні аспекти вивчення професійно-орієнтованих особливостей особистісних якостей психолога в процесі професійного розвитку та становлення особистості. Теоретичні аспекти професійного розвитку і становлення особистості детально розглянуто у статті з точки зору різних підходів: особистісного, діяльнісного, вікового та професійно-орієнтованого підходу до розуміння особистісного і професійного становлення особистості, які відображають, наскільки професія відповідає вимогам людини, наскільки вона намагається реалізувати в ній свою сутність: здібності, мотиви, перспективу професійного росту, зону найближчого професійного розвитку; чи є людина професійно відкритою для професійного навчання. В особистісному і професійному становленні людини провідна роль належить самій особистості, яка усвідомлює необхідність самопізнання, самоусвідомлення, саморозвитку професійно-орієнтовних, індивідуальних, особистісних і суб‘єктно- діяльнісних якостей. В результаті особистість усвідомлює власні особистісні і професійні здібності, мотиви, потреби і на цій основі планує свою професійну стратегію життя і визначає напрямок професійної освіти, що сприяє максимальному розвитку, розкриттю та реалізації особистісного потенціалу. Аналіз вітчизняної психологічної літератури показав, що поняття особистісне і професійне становлення ще недостатньо сформовані в психологічній науці, але можна припустити, що особистісне і професійне становлення – це розвиток особистості у постійно змінному особистісному і професійному полі, ці два процеси взаємопов‘язані і взаємодоповнюють один одного. Особистісне і професійне становлення – це цілісний динамічний процес: від формування професійних намірів до повної особистісної самореалізації у діяльності. В процесі становлення особистості психолога у вузі одним з найважливіших факторів є провідна діяльність - оволодіння нею, удосконалення способів виконання цієї діяльності, поява з часом індивідуального стилю трудової діяльності - насамкінець сприятиме особистісному і професійному розвитку та самореалізації особистості. У статті представлено детальний аналіз таких психологічних категорій як «особистість», «розвиток» і «становлення», що дозволяє нам розглянути проблему індивідуально-особистісного розвитку і становлення в психологічній науці, і дасть можливість виявити особливості професійно-орієнтованих особистісних якостей майбутнього психолога спеціальних закладів освіти.

Ключові слова: особистісний розвиток, особистісне становлення, професійне становлення, професійно-особистісні якості.