index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Левицький В.Е. - До питання про формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

21.02.2017

Levitsky V.E. To the question about forming of lexico-grammatical side of broadcasting for the children of senior preschool age with the general excalation of broadcasting / V.E. Levitsky // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 162-174

Проблема формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ займає одне з основних напрямків у сучасній корекційній (спеціальній) педагогіці. Стаття містить результати теоретико-експериментального дослідження процесу корекційно-розвивального впливу на лексико- граматичну складову мовлення дітей із третім рівнем загального недорозвитку мовлення старшого дошкільного віку. Основою розширення словникового запасу, формування граматичної сторони мовлення та навичок зв‘язного мовлення є спілкування з широким використанням ігор і вправ, використання творчих завдань не тільки на заняттях, але і в ситуаціях буденного життя. Слід розвивати уяву, мовленнєву увагу, мислення, зв‘язне мовлення, творчі здібності, адже розвиток цих умінь допомагає у розвитку лексико-граматичної сторони мовлення. Відхилення у засвоєнні лексики і граматики та розглянуті програми подолання ЗНМ у дітей старшого дошкільного віку дозволили визначити провідні напрями та зміст формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня, що трансформувалося в узагальнену програму корекції лексико- граматичної сторони мовлення на основі програми з урахуванням диференційованого характеру мовленнєвого дефекту та базувалася на принципах особистісно-орієнтованого виховання. Заняття з формування лексико-граматичної сторони мовлення поділяються на заняття з формування словникового запасу, зв‘язного мовлення та заняття з формування граматичного ладу. Основними завданнями цих занять є розвиток розуміння мовлення; уточнення і розширення словникового запасу; формування узагальнюючих понять; формування практичних навичок словотворення і словозміни, уміння вживати прості розповсюджені речення та види складних синтаксичних структур.

Ключові слова: загальний недорозвиток мовлення, лексика, граматика, корекція, навчання, розвиток, синтаксична будова, словозміна, словотворення.

Статистика кількість переглядів3072 кількість завантажень10851
Ще статті цього автора