index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Прядко Л.О. - Науково-дослідна робота як один із засобів підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку, в інклюзивному навчальному закладі

22.02.2017

Pryadko L.A. Scientific-research work as a means of training of future special education teacher to work with children with special needs in inclusive educational establishment/L.A. Pryadko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 253-261

У статті розкривається науково-дослідна робота як один із засобів підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку в інклюзивному навчальному закладі. Змістовно описані основні завдання та види науково-дослідної роботи у напряму підготовки фахівців вище зазначеного напряму. Основна увага зосереджена на формуванні діагностичних, організаційних, корекційних, профілактичних та дослідницьких умінь у майбутніх фахівців під час вивчення навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта». Це відбувається шляхом використання інноваційної технології навчання - індивідуальних навчально-дослідних завдань. У дослідженні основна увага приділяється такому виду діяльності як складання індивідуальної програми розвитку, яка передбачає визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дітей, які мають особливості психофізичного розвитку. Хоча дану програму готує група фахівців (заступник директора з навчально- виховної роботи, учителі, асистент учителя, практичний психолог, соціальний педагог, медсестра) та все ж провідну роль відіграє корекційний педагог, бо лише він може визначити оптимальний особистісно-орієнтований маршрут, який сприятиме здобуттю такими дітьми якісної освіти, ураховуючи їх пізнавальні здібності. Дослідження довело, що основні труднощі, які виникають у студентів під час вивчення навчальної дисципліни пов‘язані з визначенням довгострокової мети та короткочасних цілей. З огляду на це основну увагу під час виконання науково-дослідних завдань зосереджено на формуванні умінь визначати сильні сторони особистості дитини, її слабкі якості та відповідно корекційні прийоми подолання порушень. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання навчально-дослідних завдань в організації науково-дослідної роботи як умови реалізації і розвитку потенціалу майбутніх корекційних педагогів. Виконання саме таких завдань дають можливість підготувати майбутніх спеціалістів до фахового психолого-педагогічного супроводу, без якого перебування дитини у інклюзивному навчальному закладі набуває стихійності, формальності.

Ключові слова: науково-дослідна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання, інклюзивна освіта, інклюзивний навчальний заклад, індивідуальна програма розвитку.

Статистика кількість переглядів639 кількість завантажень246