index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бондар В.І. - Дидактичні функції професійно-трудового навчання осіб з інтелектуальними порушеннями та умови їх реалізації

03.04.2017

Відомості про автора: Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

На основі вивчення та узагальнення результатів наукових досліджень і практичного досвіду в статті аналізується ставлення зарубіжних та відчизняних вчених до професійно-трудового навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, розкривається його кінцева мета, роль і значення в системі навчально-виховної роботи, підкреслюється розвивальний характер праці та її вплив на становлення особистості дитини. Наголошується, що ефективність підготовки  розумово відсталих  учнів до самостійної праці визначається рівнем організації навчального процесу.  Найбільш істотними і складовими частинами такої організації є зміст, форми та методи навчання, які включають широкий спектр проблем, пов’язаних з реалізацією у процесі професійно-трудової підготовки  ключових дидактичних функцій: освітньої, виховної і корекційної.

Констатовано, що ефективність реалізації зазначених функцій у процесі професійно-трудового навчання ускладнюється порушеннями пізнавальної діяльності, які властиві дітям з розумовою відсталістю. Втім, дослід роботи багатьох спеціальних шкіл для цієї категорії учнів доводить, що за умови достатнього високого  рівня  організації трудового навчання можливо досягти значних результатів не тільки у загальному розвитку учнів, а й у формуванні в них готовності до самостійної виробничої праці.

Доведено що успішне включення учнів у суспільно корисну і виробничу працю стає можливим, якщо у процесі трудового навчання одночасно буде здійснюватись і формування трудових умінь і навичок, і опанування загально технічних та технологічних знань, і виховання моральних якостей , і розвиток самостійності та виправлення властивих учням порушень інтелектуального розвитку. У розв’язанні наведених вище задач активну роль відіграють всі три зазначенні функції.

Ключові слова: професійно-трудове навчання, учні з порушенням інтелекту, функції трудового навчання, дидактичні функції праці, виробниче навчання.

Статистика кількість переглядів1941 кількість завантажень1852