index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Левицький В.Е. - До питання про проведення рухливих ігор з учнями молодших класів з порушеним інтелектом

05.04.2017

Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук, доцент Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна).

Стаття висвітлює питання теоретико-практичного вивчення використання рухливих ігор у навчально-виховному та корекційно-розвивальному процесі у молодших класах спеціальної школи для дітей з порушеним інтелектом. Складові частини рухливої гри (зміст, форма та методичні особливості) дозволяють розглядати її в якості одного з важливих засобів фізичного виховання. Цей засіб, при педагогічно виправданому практичному використанні, стає ефективним методом фізичного виховання.
Ігровий метод передбачає не тільки конкретні рухливі ігри, а і застосування методичних особливостей гри у фізичних вправах на заняттях та у позакласній роботі. Сюжет, правила і рухові дії складають зміст що обумовлює її форму, організацію дій учасників, яка надає можливість широкого вибору способів досягнення ігрової цілі, задоволення самим процесом гри. Зміст і форма зумовлює методичні особливості: образність, самостійність дій у рамках правил,  виконання рухів з мобілізацією рухових здібностей,  природність рухів, виконання цілісних дій і окремих рухів, мінливість ситуації, ініціативність,  присвоєння ролей, вибірковість способів дій для вирішення ігрових завдань.

Підкреслюється оздоровче, освітнє, виховне та корекційно-розвивальне значення рухливих ігор. Висвітлюються особливості методичного забезпечення, описується  проекція недоліків інтелектуальної та рухової сфери на організацію, проведення, перебіг рухливих ігор  з дітьми молодшого шкільного віку з порушеним інтелектом. Описується методика формування техніка та тактики гри.  Висловлюються окремі рекомендації щодо більш широкого диференційованого використання та оптимізації методичної складової (тактики та техніки)  проведення рухливих ігор з дітьми молодшого шкільного віку з порушеним інтелектом.

Ключові слова: рухлива гра, рухові дії, фізичне виховання, діти  з порушеним інтелектом, методика, зміст, вправи.

Статистика кількість переглядів897 кількість завантажень212
Ще статті цього автора