index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Глоба О.П. - Комплементарна реабілітологія: обмеження та можливості використання квантових технологій

23.05.2017

Відомості про автора: Глоба Олександр, доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми діагностики та корекції порушень психофізичного розвитку дітей і дорослих, організації реабілітаційних заходів та ерготерапії.

У статті висвітлені теоретичні питання та практичні аспекти використання квантів енергії, тобто малих доз електромагнітних коливань, для тестування (діагностики), корекції (терапії) та моніторингу (профілактики) порушень  інформаційного обміну (спілкування, взаємодії) між клітинами, тканинами, органами, системами органів з подальшим відновленням здоров'я людини.

Викладено деякі аспекти обміну інформації в живих системах, надається їх порівняння з неживими системами та комп'ютерною технікою, вказані найбільш поширені помилки, що стосуються інформаційних процесів у живих організмах, пропонуються способи вирішення деяких інформаційних проблем, виходячи з теоретичних напрацювань, експериментальних даних і результатів багаторічного практичного застосування пропонованих методів.

Розроблена технологія може застосовуватися у стаціонарних, амбулаторних і домашніх умовах під контролем лікаря (реабілітолога, ерготерапевта, психолога та ін.) у вигляді монотерапії та компонента комплексної психофізичної реабілітації. Широка клінічна апробація методу показала, що найбільш перспективним є його використання при неефективності загальноприйнятих способів лікування й у випадках непереносимості фармацевтичних засобів.

Ключові слова: корекційна освіта, система надання корекційно-реабілітаційних послуг, порушення психофізичного розвитку, квантові технології, інформаційна навігація, моніторинг.

Статистика кількість переглядів947 кількість завантажень346