index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Голуб Н.М. - Науково-методичні аспекти організації пошуково-пізнавальних дій молодших школярів при корекції в них ЗНМ та порушень писемного мовлення

23.05.2017

Відомості про автора: Голуб Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини і корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми профілактичної та корекційної роботи з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення та порушеннями писемного мовлення.

Стаття присвячена проблемі корекції і розвитку писемно-мовленнєвої діяльності молодших школярів із ЗНМ та порушеннями читання і письма. В учнів із ЗНМ недостатньою для формування писемного мовлення є не лише усно-мовленнєва база, у них часто виявляються недоліки когнітивних функцій, емоційно-вольової сфери. Одним із засобів активізації писемно-мовленнєвої діяльності молодших школярів із ЗНМ виступають корекційно-розвивальні завдання, під час розв’язання яких ми маємо стимулювати виконання учнями пошуково-пізнавальних дій. Такі дії підвищують пізнавальну самостійність дітей, формують у них інтерес до вивчення рідної мови, сприяють більш успішній роботі з корекції недоліків читання та письма.

У статті розглянуто приклади формування пошуково-пізнавальних дій у процесі корекції та розвитку лексико-семантичної, граматичної, фонемо-графічної, лінгвістичної, орфографічної, когнітивно-смислової складових змістовно-процесуального компонента писемно-мовленнєвої діяльності. Зважаючи на те, що недоліки мовлення у зазначеної категорії дітей мають системний характер і сполучаються з недостатньою сформованістю в них мотивації, навичок саморегуляції та самоконтролю, при  організації виконання учнями пошуково-пізнавальних дій дуже важливими є регуляція і посилений контроль за діяльністю дітей з боку педагога.

Ключові слова: загальне недорозвинення мовлення, порушення читання і письма, молодші школярі, пошуково-пізнавальні дії.

Статистика кількість переглядів1232 кількість завантажень3957
Ще статті цього автора