index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Пилипенко О.М. - Психокорекційна технологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів з мовленнєвими порушеннями

25.05.2017

Відомості про автора: Пилипенко Олеся Миколаївна, аспірант кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ, Україна.

У статті розглядаються теоретико-методологічні засади розвитку емоційного інтелекту в дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку. Визначено теоретичні та організаційно-методичні основи, розроблено технологію безпосереднього розвитку здатностей адекватно ситуаціям впізнавати, розуміти та виражати емоції, регулювати власні емоційні стани у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку. Розроблено зміст корекційно-розвивальних занять та технологію опосередкованого впливу на емоційний інтелект дітей молодшого шкільного віку зазначеної категорії. Автор акцентує увагу на основних засобах реалізації корекційно-розвивальної програми, а саме: емоційно забарвленим видам діяльності, психогімнастиці, сюжетним та настільним іграм, художнім творам з прикладами й описом емоційних станів героїв тощо. Визначено теоретичним підґрунтям технології опосередкованого впливу – освітнє середовище, тобто систему опосередкованого корекційно-розвивального впливу на становлення базових компонентів емоційного інтелекту дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку. Шляхом створення спеціальних умов (просторово-предметних, психодидактичних, соціальних), що сприятимуть збереженню їх здоров’ю та формуванню особистості як цілісної структури у єдності таких її компонентів, як пізнавальні процеси й емоційно-вольова сфера, досвід (знання, вміння, навички, звички), потреби, інтереси, цілі та мотиви.

Ключові слова: емоційний інтелект, порушення мовленнєвого розвитку, молодший шкільний вік, корекційно-розвивальне середовище.