index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Притиковська С.Д. - Використання в корекційно-логопедичних цілях розвитку координаційних здібностей у дітей з мовленневими порушеннями

25.05.2017

Відомості про автора: Притиковська Світлана Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: корекційний вплив розвитку координаційних здібностей на розвиток мовлення дітей; нейропсихологічні засади формування рухової та мовленнєвої діяльності.

Стаття присвячена вивченню питання застосування впливу рухової діяльності на функціональний стан мозку, зокрема на мовленнєвий розвиток. В статті розглянуті особливості координаційних проявів у дітей з вадами мовлення, сенситивні періоди розвитку різних видів координаційних здібностей, прийоми вдосконалення базових видів координаційних здібностей.

У науково-методичній літературі пропонується цілий ряд різних класифікацій координаційних здібностей. Єдиної думки з приводу цього питання в теорії і практиці фізичної культури не існує, тому в статті використовується класифікація координаційних здібностей, запропонована В. Платоновим, М. Булатовою. Для цілеспрямованого розвитку багатьох координаційних здібностей (орієнтування в просторі, рухова реакція, здатність до збереження рівноваги, до узгодженості рухів та ін.) в практиці фізичного виховання фахівці рекомендують використовувати так звані координаційні вправи.

В статті підтримується думка науковців, що найбільш ефективно розвиток деяких видів координаційних здібностей буде відбуватися у дітей дошкільного віку, наприклад, здатність розвивати статичну і динамічну рівновагу, швидку реакцію, вміння дітей диференціювати просторові, тимчасові і силові параметри рухів, почуття ритму, здатність орієнтуватися в просторі і узгоджено виконувати різні рухи окремими частинами тіла. Це в свою чергу сприятиме підвищенню ефективності корекційної - логопедичної роботи.

Ключові слова: порушення мовлення, моторика, координаційні здібності, корекційний вплив розвитку координаційних здібностей.

Статистика кількість переглядів1458 кількість завантажень755