index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Прядко Л.О. - Особливості індивідуалізації навчання в інклюзивному навчальному закладі

25.05.2017

Відомості про автора: Прядко Любов Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація інклюзивної освіти в Україні, диференційований підхід, шляхи реалізації індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами, створення дидактичного середовища в інклюзивному навчальному закладі.

Стаття присвячена розгляду проблеми індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному закладі. У статті представлено та обґрунтувано особливості індивідуалізації навчання в інклюзивному навчальному закладі дітей з порушенням розумового розвитку, опорно-рухового апарату та сенсорними порушеннями. Зазначено, що індивідуалізація навчання була і є основоположним фактором педагогіки. Саме вона і є тим фактором, який забезпечує якість і доступність освіти для дитини, не дивлячись на її особливі потреби. Автор розглядає індивідуалізацію навчання в інклюзивному навчальному закладі як пристосування навчального середовища до особливостей учнів з особливими освітніми потребами, створення сприятливих умов для розвитку здібностей і можливостей учнів. Індивідуалізація є рушійною силою реалізації різноманітних цілей навчання і формування індивідуальної неповторності дитини в соціумі. Індивідуалізацію навчання сьогодні треба розуміти більш широко, оскільки вона є динамічною системою, що охоплює усі ланки навчально-виховного процесу: цілі, зміст, методи, засоби навчання. Індивідуалізація навчання розкрита через конкретизацію дій вчителя на уроках для дітей з порушенням розумового розвитку, опорно-рухового апарату та сенсорними порушеннями.

Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивний навчальний заклад, індивідуалізація навчання.

Статистика кількість переглядів1411 кількість завантажень639