index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Таран О.П., Бабич Н.М., Супрун Г.В., Мельніченко Т.В., Кібальна К.О. - Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)

26.05.2017

Відомості про автора: Таран Оксана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування гармонійної особистості дітей в нормі та при порушеннях розвитку, психологічний супровід батьків дітей з розладами аутистичного спектра, недерективна ігрова психотерапія дітей.

Бабич Наталія, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема особливостей формування комунікативного потенціалу дітей з порушеннями зору та інтелекту.

Супрун Ганна, викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема соціальної адаптації дошкільників з аутизмом, психологічний супровід батьків дітей з розладами аутистичного спектра.

Мельніченко Тетяна, старший викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування фонологічного компоненту мовлення у дітей з тяжкими мовленнєвими розладами.

Кібальна Катерина, викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей із тяжкими порушеннями мовлення.

Наукова стаття порушує питання вдосконалення підходів до підготовки майбутніх логопедів через застосування інноваційних методів навчання. Автори визначають, що проблема підвищення фахового рівня здобувачів вищої освіти у галузі спеціальної освіти на даний момент є однією з актуальних. Й, відповідно, у діяльності викладачів вищої школи інноваційні методи набувають все більшого значення. У роботі зазначено, що інноваційні освітні технології відповідають пріоритетним напрямам науки, є важливою умовою переходу до навчання, заснованого на дослідженнях, що визначають конкурентноспроможність навчального закладу.

Проведений аналіз наукових джерел з означеної проблеми, дозволив закцентувати увагу на розкритті особливостей інноваційних підходів до фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Спеціальна освіта (логопедія)» в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Одним із таких підходів обрано метод case-study.

Співавторським колективом запропоновано етапи роботи, методичні рекомендації та вимоги щодо складання навчального супервізійного кейсу та представлено фрагменти студентських кейсів, що застосовуються під час навчання, заснованого на дослідженнях.

Ключові слова: фахова підготовка; навчання, засноване на дослідженнях; метод case-study; кейс-супервізія; Київський університет імені Бориса Грінченка; дитячий логопедичний центр «Логотренажер»; здобувачі вищої освіти; діти з порушеннями мовлення.

Статистика кількість переглядів1020 кількість завантажень1015