index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Утьосова О.І. - Методика визначення рівня сформованості математичних знань у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю

26.05.2017

Відомості про автора: Утьосова Олена Іванівна, завідувач Державної установи «Закарпатська обласна психолого-медико-педагогічна консультація», м. Ужгород, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування математичних уявлень у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю.

У статті проаналізовано проблему виявлення рівня засвоєння математичних знань дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю молодшого шкільного віку. Засвоєння математичних знань розглядається як складний процес, що поєднує в собі всі пізнавальні процеси, які забезпечують прийом, значеннєву обробку, збереження та відтворення матеріалу. Автор вказує на те, що для забезпечення ефективного засвоєння математики (рахунку) дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю визначальною є оцінка особливостей їхнього психічного розвитку, зокрема – стану інтелектуальних можливостей та виявлення сформованості актуальних математичних знань (уявлень). При конструюванні методики визначення рівня засвоєння математичних знань у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю було використано прогностичний комплексний підхід, який передбачає застосування методу контрольних зрізів математичних знань (уявлень) відповідно до програмних вимог і виявлення розвитку психічних процесів, таких як: сприймання, пам’ять, мислення, мовлення, а також мотивації навчальної діяльності, які опосередковують процес засвоєння знань.

Ключові слова: розумова відсталість, засвоєння знань, математичні уявлення, математичні поняття.

Статистика кількість переглядів994 кількість завантажень885