index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Байбара Т.В. - До питання формування інформаційно-комунікативної компетентності логопеда в системі післядипломної педагогічної освіти

26.11.2016

Baibara Т.V. To the question of forming of informational communicational competence of the speech therapist in the post-graduate pedagogical education / T.V. Baibara. // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI Issue 1.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 5-17

У статті висвітлюється соціальна необхідність і значимість професії логопеда. Розкривається актуальність проблеми формування інформаційно-комунікативної компетентності та підвищення фахового рівня вчителя-логопеда в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-корекційний процес. Зазначається, що сучасні інформаційні технології залишають за собою провідну роль у навчальному та корекційному процесах у найближчі десятиліття, але без належного методичного наповнення, науково-обгрунтованих методик, спеціально підготовлених корекційних педагогів, логопедів, реабілітологів та інших фахівців корекційної освіти, цей процес носитиме малоефективний та фрагментарний результат. Здійснено теоретичний аналіз науково-педагогічних джерел з питань особливості праці та фахової підготовки вчителів, концепцій специфіки роботи корекційного педагога, модернізації інформаційного освітнього простору і формування ключових компетентностей учителів- логопедів. Проаналізовано різні погляди науковців на поняття «компетентність», «комунікативна компетентність», «інформаційна компетентність» «інформаційно-комунікативна» компетентність». Висвітлено погляди провідних фахівців у галузі корекційної педагогіки щодо ефективного застосування інформаційно-комунікаційних технологій у корекції мовленнєвих порушень. Обгрунтовано необхідність формування інформаційно-комунікативної компетентності логопедів у системі післядипломної педагогічної освіти та кроки реалізації з поставленої проблеми. Підкреслюється актуальність та важливість подальшого вивчення даної теми. Зазначається, що професія вчителя-логопеда у сучасних реаліях життя виходить за межі традиційних професійних знань та компетентностей. Формування інформаційно-комунікативних компетентностей є процесом переходу до такого рівня, коли учасники навчально-корекційного процесу стають здатними застосовувати інформаційно-комунікативні компетентності, інтегруючи їх в он-лайн і офф-лайн спілкування між усіма учасниками навчально-корекційного процесу, а також застосовувати сформовані компетентності в різних формах для подолання мовленнєвих вад у дітей, вирішення соціальних або глобальних потреб. Підсумовується, що інформаційний зв'язок, інформаційна взаємодія, комунікація пов’язані з обміном інформацією, що дозволяє учасникам педагогічного процесу успішно виконувати власні цілі. Саме інформаційне поле характеризується інтенсивністю циркулюючої інформації, системним характером, спрямованістю інформації, способом її виробництва. Тобто інформація – змістовна складова педагогічного процесу. У той самий час педагогічний процес носить комунікативний характер.

Ключові слова: професійна компетентність, інформаційно- комунікативна компетентність, корекція, діти з мовленнєвими порушеннями, вчитель-логопед, система післядипломної освіти.