index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Коваль Н.І., Коган О.В. - Підготовка студентів до громадянського виховання школярів з особливостями психофізичного розвитку

26.11.2016

Koval N.I., Kohan O.V. Teaching students a civic education of students with special needs / Koval N. I., O. V. Kohan // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 98-106

У статті розглядаються особливості професійної підготовки майбутніх фахівців до громадянського виховання учнів з вадами інтелекту. Здійснено теоретичний аналіз проблеми громадянського виховання дітей з вадами інтелекту, визначено методологічні підходи до вирішення даної проблематики. Представлено основний зміст програми підготовки студентів до громадянського виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Визначено завдання підготовки фахівця з питань формування громадянськості дітей з особливостями психофізичного розвитку. Сформульовано знання та вміння, якими має володіти корекційний педагог для успішного формування даної якості в учнів з порушеннями інтелекту. Виділено тематику лекційних та практичних занять, які дозволяють студентам отримати необхідні знання та вміння, необхідні для успішного формування громадянської вихованості дітей з особливостями психофізичного розвитку. З’ясовано, що успішність роботи майбутнього фахівця у даному напрямку обумовлена рівнем його професійної підготовки; здатністю орієнтуватися в правовому полі щодо прав дітей з інтелектуальною недостатністю а також власних прав та обов’язків, вміннями використовувати ці знання на користь дітей зі зниженим інтелектом. Обґрунтовано, що майбутні фахівці мають володіти інформацією про існуючі міжнародні документи та закони, які визначають основні права дітей з інтелектуальною недостатністю, вміти трактувати їх для максимального використання в інтересах даної категорії дітей. Подано основні рекомендації, щодо використання педагогічних методів формування здатності майбутніх корекційних педагогів до виховання громадянськості дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх фахівців, громадянська вихованість, розумово відсталі учні, громадянськість, корекційний педагог, діти з особливостями психофізичного розвитку.