index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лопатіна Г.О. - Науково-методичний супровід впровадження інновацій у систему корекційної освіти регіону

26.11.2016

Lopatina H.O. Scientific and methodological support innovation in Special Education in the region / H.O. Lopatina // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 127-136

У статті представлені деякі результати роботи педагогічного складу кафедри прикладної психології та логопедії Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету стосовно науково-методичного супроводу та організації впровадження інновацій у систему корекційної освіти запорізького регіону. Здійснений аналіз поняття «інновація» та «інновація освіти» з лінгвістичних та психолого- педагогічних позицій. Зазначено, що в Інституті відпрацьована й успішно функціонує система науково-методичної допомоги педагогам регіону, особлива увага приділена їх ознайомленню та включенню до сучасних інноваційних технологій. Обґрунтована необхідність розкриття досвіду упровадження інновацій у систему корекційної освіти регіону засобами науково-практичних семінарів. Схарактеризовані результати проведених за останні два роки науково-практичних семінарів на теми: Використання сучасних корекційних технологій в логопедичній практиці; Теорія і практика інклюзивної освіти в Україні: організаційний та методичний супровід; Методичні основи інклюзивної освіти; Методологічні та теоретичні проблеми інклюзивної освіти в Україні; Особливості використання альтернативної та допоміжної комунікації в корекційній роботі; Педагогічний менеджмент в умовах реалізації інклюзивного навчання в загальноосвітньому просторі. Підкреслена наявність підготовленого роздаткового матеріалу на кожному семінарі. Визначені методи роботи, які використовувались під час організації семінарів з педагогічними працівниками.

Ключові слова: науково-практичний семінар, інновації, супровід, співпраця, корекційна освіта.