index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Шевчук В. - До питання професійного іміджу вчителя-дефектолога

26.11.2016

Shevchuk V. On the issue of professional image of a teacherdefectologist / V. Shevchuk // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Edition VI. Issue 2.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 280-291

У статті проаналізовано різні погляди науковців на поняття «імідж», «професійний імідж» та «професійний педагогічний імідж». Визначено основні аспекти формування іміджу вчителя- дефектолога, представлені структурні компоненти іміджу вчителя, які можна адаптувати до професії вчителя-дефектолога, такі як: індивідуальні характеристики; особистісні характеристики; комунікативні характеристики; діяльнісні характеристики; характеристика поведінки. Розглянуто двосторонній процес створення іміджу в широкому понятті, а також організацію діяльності щодо формування позитивного іміджу, котра розгортається навколо двох аспектів: створення іміджу особистості вчителя-дефектолога, удосконалення, розвиток цінностей, якостей, особистісних характеристик; розробка системи заходів, що впливатимуть на сприйняття образу вчителя-дефектолога суспільством. Розкрито поняття «ідентифікаційна індивідуальність», яка пов’язана з іншими складниками іміджу: емоційний компонент, образне пригадування, когнітивний чинник, репутація. Виокремлено передумови проведення дослідження професійного іміджу вчителя-дефектолога. Встановлена диференціація компонентів професій вчителя та вчителя-дефектолога. Сформовано найважливіші функції та характерологічні особливості вчителя-дефектолога, які очікує суспільство. Серед них найголовнішими функціями є діагностична, орієнтаційно-прогностична, конструктивно-проектувальна, корекційна, організаційна, інформаційно-пояснювальна, комунікативно-стимулююча, аналітико-оцінювальна, дослідницько- творча. Проаналізовано шлях формування професійного іміджу вчителя- дефектолога в певних об’єктах його сприйняття, який укладається у логічний ланцюжок: первинні асоціації – оцінка – порівняння – складання думки – закріплення образу. Вчитель-дефектолог для створення власного позитивного іміджу має володіти такими основними характерологічними особливостями, як: соціальні потреби, соціальна і професійно-педагогічна спрямованість, ставлення до вихованців, ставлення до членів сім’ї дитини, готовність до співпраці, гуманність, чесність, емпатія, справедливість, повага, співчуття, інтелектуальні риси, вольові риси, високий рівень самоконтролю, наполегливість, цілеспрямованість, готовність долати труднощі, організованість, рішучість; емоційні риси, врівноваженість, емоційна стійкість, емоційна виразність, контрольованість емоцій, щирість, професійні якості, педагогічний такт, професійне самовиховання, здатність творчо підходити до вирішення поставлених завдань, готовність до непередбачуваних ситуацій та пошуку конструктивного виходу з них, педагогічна майстерність, вміння схиляти на свій бік, здатність викликати довіру, професійна порядність, чесність, висока працездатність. Визначено подальші перспективи вивчення даної теми.

Ключові слова: імідж, професійний імідж, вчитель-дефектолог, корекційний педагог.