index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Кононова М.М., Степаниця Д.Ю. - Об’єктивація психологічних захистів у підлітків із заїканням у форматі активного соціально-психологічного пізнання

24.11.2016

Відомості про авторів: Кононова Марина, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Україна, м. Полтава.

Степаниця Дарія, бакалавр спеціальності 6.010105 – «Корекційна освіта» Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Україна, м. Полтава.

У статті розглянуто структурно- функціональні і змістовні аспекти системи психологічних захистів підлітків із невротичною формою заїкання. З’ясовано, що в основі труднощів у спілкуванні підлітків із заїканням знаходиться використання психологічних захистів, які під впливом повторювання фруструючих ситуацій організовуються в захисно-адаптивні комплекси. Спираючись на результати досліджень, стверджується, що глибинні детермінанти захистів суб’єкта мають вираження в поведінкових реакціях, що пов’язані з особистісною проблемою. Підкреслюється, що у тому випадку, коли збільшене психічне збудження через обставини не може бути відреаговано, починають працювати захисні механізми психіки, переводячи енергію травматичного збудження в тілесні симптоми, і розрядка відбувається в соматичній сфері. Проаналізовано особливості проявів таких захисних механізмів, як регресія, заміщення, інтелектуалізація, проекція, витіснення, заперечення, компенсація у заїкуватих підлітків. Вивчаються можливості пізнання психологічних захистів в різних теоріях. Розглядаються методи дослідження захисної активності суб’єкта, які умовно можна поділити на тестові та проективні. Робиться акцент на діагностико-корекційних можливостях методу активного соціально-психологічного пізнання, розробленого в контексті психодинамічної теорії. Підкреслюється, що пізнання психологічних захистів у форматі АСПП передбачає урахування структурних та енергетичних особливостей свідомого і несвідомого у їх взаємозв’язках, що надає переваги процесуальній діагностиці, яка передбачає постійне єднання діагностики з психокорекцією.

Ключові слова: невротична форма заїкання, підлітковий вік, психодинамічна теорія, психологічні захисти, метод активного соціально-психологічного пізнання, процесуальна діагностика.