index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Левицький В.Е. - До питання про методику організації і проведення уроків ручної праці з учнями з порушеним інтелектом

25.11.2016

Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович, кандидат педагогічних наук, доцент Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. М. Кам’янець-Подільський, Україна.

Стаття містить результати теоретико-практичного розгляду питань з  методики організації і проведення уроків ручної праці у спеціальній школі для дітей з порушеним інтелектом. Зокрема, розглядається навчальне, виховне, розвиваюче та корекційне значення уроків ручної праці, особливості їх проведення у контексті вторинних відхилень у пізнавальній діяльності, особливостей функціонування спеціальної школи та складності формування структури трудової діяльності у дітей з порушеним інтелектом. Підкреслюється роль вчителя у ефективній організації навчально-виховного процесу, описується методична послідовність підготовки вчителя до викладання предмета, вимоги та типи уроків з ручної праці. Акцентується увага на розширенні кола знань, вмінь і навичок загального характеру, незалежно яким видом трудової діяльності будуть займатися учні надалі (пропедевтичну політехнічну базу), а саме: складати план виготовлення виробу та давати звіт про виконані практичні дії; дотримуватись послідовності виконання роботи в межах трьох-чотирьох трудових операцій; порівняти свою роботу зі зразком з метою оцінки її якості (охайність, естетичність, правильність, відповідність), вміння об’єктивно і самокритично оцінити позитивні і негативні сторони виконаної роботи; вміти користуватись інструментами, технічною термінологією; за запитаннями вчителя або самостійно розповісти про виріб. Підкреслюється значення і необхідність реалізації індивідуального та диференційованого підходів і у цьому напрямку описуються види та способи надання оптимальної допомоги дітям. Наводиться опис критеріїв оцінювання роботи та виробів учнів та наводяться окремі методичні поради щодо покращення їх якості виконання.

Ключові слова: трудове навчання, учні з порушеним інтелектом, корекційна спрямованість, урок ручної праці, індивідуальний та диференційований підхід, критерії оцінювання.

Статистика кількість переглядів719 кількість завантажень407
Ще статті цього автора