index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лопатинська Н.А. - Трансдисциплінарний підхід до вивчення системних порушень мовлення

25.11.2016

Відомості про автора: Лопатинська Наталія, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри корекційної педагогіки та психології комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запоріжжя, Україна.

У статті розглядаються міждисциплінарні підходи до вивчення природи, структури дефекту і патологічних механізмів такого мовленнєвого порушення як системні порушення мовлення. Аналіз теоретико-методологічних даних літератури з психофізіології, нейролінгвістики, нейропсихології, логодидактики виявив відсутність у вітчизняних і зарубіжних фахівців узгодженого трактування визначення терміна «системні порушення мовлення». Дефініції «системні порушення мовлення», «загальне недорозвинення мовлення», «системне недорозвинення мовлення» або ототожнюються, або підміняються, що в свою чергу не може не відбитися на ефективності здійснюваної спеціалізованої цілеспрямованої логопедичної допомоги. Це вказує на необхідність використання трансдисциплінарного підходу при перегляді клінічної картини системних порушень мовлення. Трансдисциплінарний аналіз теоретичної та науково-методичної літератури дозволив виявити суттєві протиріччя між: – потребою в удосконаленні корекційної допомоги дітям із системними порушеннями мовлення і недостатністю експериментальних доказів ролі мозкової готовності в структурі різних мовленнєвих розладів; – затребуваністю методів обстеження мовних, мовленнєвих і комунікативних процесів в практиці логопедичної роботи з дітьми, що мають системні порушення мовлення, і роздробленістю комплексної (нейропсихологічної, нейролінгвістичної і логопсихологічної) діагностики системних порушень мовлення; – необхідністю вдосконалення логопедичної допомоги дітям і міждисциплінарною роздробленістю сучасних наукових уявлень про патогенетичні механізми системних порушень мовлення. При теоретичному обґрунтуванні використання міждисциплінарного підходу використані фундаментальні положення неврології, нейропсихології, логопсихології, логопатологіі, логопедії, нейропсихолінгвістики про системний характер порушень мовлення у дітей. У статті коротко висвітлено питання структури дефекту, патогенетична основа і особливості прояву системних порушень мовлення. Вивчення і розуміння трансдисциплінарних знань теорії системних порушень мовлення дозволять в подальшому сформулювати базові положення логокорекційної роботи з дітьми з системними порушеннями мовлення.

Ключові слова: системні порушення мовлення, трансдисциплінарний підхід, структура дефекту системних порушень мовлення, лінгвопатологічні і нейропсихологічні синдроми системних порушень мовлення

Статистика кількість переглядів2128 кількість завантажень2975