index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №7 (2016)

Луцько К.В. - Розвиток акустичної складової мовлення та її проекція на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Луцько К.В. - Розвиток акустичної складової мовлення та її проекція на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Відомості про автора: Катерина Луцько, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. У дослідженні акцентувалась увага на формуванні акустичних образів ізольованих ...
Ляшко В.В. - Індивідуальний стиль діяльності в контексті компенсаторних можливостей розумово відсталих дітей
Ляшко В.В. - Індивідуальний стиль діяльності в контексті компенсаторних можливостей розумово відсталих дітей
Відомості про автора: Ляшко В.В., кандидат психологічних наук, доцент Херсонського державного університету м. Херсон, Україна.  В статті висвітлюється проблема індивідуального стилю трудової діяльності розумово відсталих учнів який розглядається в контексті вивчення його компенсаторних, адапти...
Малинович Л.М., Легендзевич Г.Я. - Структурування проблем дослідження готовності дітей до шкільного навчання
Малинович Л.М., Легендзевич Г.Я. - Структурування проблем дослідження готовності дітей до шкільного навчання
Відомості про авторів: Малинович Л., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри теоретичної і практичної психології Інституту права і психології Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна. Легендзевич Г., магістр психології, асистент кафедри теорети...
Манько О.Г. - Розвиток учнів з психофізичними порушеннями на уроках образотворчого мистецтва
Манько О.Г. - Розвиток учнів з психофізичними порушеннями на уроках образотворчого мистецтва
Відомості про автора: О.Манько, старший викладач кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Донецької обл., Україна. Стаття присвячена проблемі розвитку учнів з психофіз...
Мартиненко І.В. - Прогнозування в комунікативній діяльності старших дошкільників із системними порушеннями мовлення
Мартиненко І.В. - Прогнозування в комунікативній діяльності старших дошкільників із системними порушеннями мовлення
Відомості про автора: Ірина Мартиненко, кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри логопедії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ. У статті представлено результати експериментального дослідження здатності до прогнозування результатів спілкування, як о...
Мартинчук О.В. - Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання
Мартинчук О.В. - Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання
Відомості про автора: Олена Мартинчук, кандидат педагогічних наук, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. Стаття присвячена розгляду ґенези інклюзивної педагогіки в Україні як галузі педагогічного знання скрізь призму розвитку освіти для дітей з особливими потребами з...
Marcinkowska B., Konieczna I., Smoli?ska K. - Model of communication competences children with Asperger’s syndrome
Marcinkowska B., Konieczna I., Smoli?ska K. - Model of communication competences children with Asperger’s syndrome
Відомості про авторів: Барбара Марцинковська, професор Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської. Ілона Конечна, доктор філософії Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської. Катажина Смолінська доктор філософії Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської. Це...
Мельніченко Ю.В. - Особливості корекції фізичного розвитку дошкільнят із цервікальним типом рухових порушень засобами горизонтального пластичного балету
Мельніченко Ю.В. - Особливості корекції фізичного розвитку дошкільнят із цервікальним типом рухових порушень засобами горизонтального пластичного балету
Відомості про автора: Юлія Мельніченко, інструктор-викладач з горизонтального пластичного балету (пластик-шоу) авторського педагогічного Центру реабілітації рухом Миколи Єфименка, м. Краматорськ, Донецька обл., Україна. У статті розкрито особливості корекції фізичного розвитку дошкільнят із цервіка...
Миронова С.П. - Подолання упередженості щодо осіб з психофізичними порушеннями як шлях до суспільної та освітньої інтеграції
Миронова С.П. - Подолання упередженості щодо осіб з психофізичними порушеннями як шлях до суспільної та освітньої інтеграції
Відомості про автора: Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільсьий, Україна. За останні роки в Україні,...
Мороз О.А. - Проблеми розвитку уяви в старшому дошкільному віці у дітей із загальним недорозвиненням мовлення
Мороз О.А. - Проблеми розвитку уяви в старшому дошкільному віці у дітей із загальним недорозвиненням мовлення
Відомості про автора: Мороз Ольга Анатоліївна, аспірант, директор дитячого центру Академії розумників «Smart kids», Біла Церква, Україна. У статті розглядається проблема формування уяви у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. Здійснено вивчення наукової ...
Одинченко Л.К. - Методична організація роботи зі структурними компонентами підручника географії в навчанні дітей з розумовою відсталістю
Одинченко Л.К. - Методична організація роботи зі структурними компонентами підручника географії в навчанні дітей з розумовою відсталістю
Відомості про автора: Лариса Одинченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ, Україна. У статті представлено результати теоретичного...
Омельченко М.С. - Дослідження сформованості комунікативних навичок у дітей із порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку
Омельченко М.С. - Дослідження сформованості комунікативних навичок у дітей із порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку
Відомості про автора: Омельченко Марина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри корекційної педагогіки Донбаського державного педагогічного університету, Слов’янськ, Україна. Стаття присвячена проблемі виявлення особливостей комунікативної діяльності дітей із порушення...
Опалюк О.М. - Особливості використання нетрадиційних технік образотворчого мистецтва на уроках малювання в допоміжній школі
Опалюк О.М. - Особливості використання нетрадиційних технік образотворчого мистецтва на уроках малювання в допоміжній школі
Відомості про автора: Опалюк Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У статті розглянуто особливості впровадження нетрадиційних технік образотворчого мистецтва на ур...
Павлова Н.В., Тарасенко В.I., Дегтяренко Т.В. - Доцільність використання звукових нейромодуляцій в практиці ранньої корекції тяжких порушень мовлення у дошкільнят
Павлова Н.В., Тарасенко В.I., Дегтяренко Т.В. - Доцільність використання звукових нейромодуляцій в практиці ранньої корекції тяжких порушень мовлення у дошкільнят
Вiдомости про авторiв: Наталя Василівна Павлова, аспірант кафедри біології і основ здоров'я факультету фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, керівник нейрологопедичного кабинету Н. Павлової, м. Одеса, Україна. Влада Iванiвна Та...
Пилипенко О.М. - Особливості емоційного інтелекту молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку
Пилипенко О.М. - Особливості емоційного інтелекту молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку
Відомості про автора: Пилипенко Олеся Миколаївна, аспірант кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ, Україна. Стаття присвячена проблемі вивчення емоційного інтелекту дітей молодшого шкільного віку з пор...
Притиковська С.Д. - Дослідження проявів аутичного спектру у дітей з сенсомоторною алалією
Притиковська С.Д. - Дослідження проявів аутичного спектру у дітей з сенсомоторною алалією
Відомості про автора: Притиковська Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, Одеса, Україна. Стаття порушує питання теоритичного та практичного психолого – педагогічного вивчення проявів розладів спектру аут...
Проскурняк О.І. - Формування комунікативного репертуару дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального дошкільного закладу
Проскурняк О.І. - Формування комунікативного репертуару дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального дошкільного закладу
Відомості про автора: Олена Проскурняк, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна. На основі теоретичного та експериментального дослідження визна...
Прядко Л.О. - Актуальні проблеми диференційованого викладання в інклюзивному навчальному закладі
Прядко Л.О. - Актуальні проблеми диференційованого викладання в інклюзивному навчальному закладі
Відомості про автора: Л. Прядко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна. Стаття присвячена розгляду актуальних проблеми диференційованого викладання в інклюзивному навчальному за...
Рибак О.А. - Проблеми виховання дітей в сім'ях батьків з інвалідністю
Рибак О.А. - Проблеми виховання дітей в сім'ях батьків з інвалідністю
Відомості про автора: Ольга Рибак, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам'янець-Подільський, Україна. В статті висвітлено ставлення до проблеми інвалідності в сучасному українському суспільстві, визначені основні права і свободи осіб з особливими потребами...
Родненок М.Є. - Корекція базових психічних функцій пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку із церебральним паралічем засобами Монтессорі-терапії
Родненок М.Є. - Корекція базових психічних функцій пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку із церебральним паралічем засобами Монтессорі-терапії
Відомості про автора: Марина Родненок, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Київ, Україна. В статті представлено та обгрунтовано систему корекційного впливу на базові психічні функції  пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з церебральним паралічем засобами Монтес...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • Марек Палюх - доктор габілітований гуманітарних наук, Жешувський університет м. Жешув, Польща.
 • М.І. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • В.М. Лабунець доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія:

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • А.Г. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 3 від 31 березня 2016 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – T.1. - 452 с.

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – T.2. - 486 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання корекційної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі корекційної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології. 

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2016