index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Пилипенко О.М. - Особливості емоційного інтелекту молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку

25.11.2016

Відомості про автора: Пилипенко Олеся Миколаївна, аспірант кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ, Україна.

Стаття присвячена проблемі вивчення емоційного інтелекту дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовленнєвого розвитку. У ній представлено сучасні погляди на проблему емоційного інтелекту у дітей, з порушеннями мовленнєвого розвитку зокрема. Описано вітчизняні і зарубіжні погляди на структуру, психологічну характеристику емоційного інтелекту. Розкрито такі характеристики емоційного інтелекту як: вміння контролювати почуття, здатність впливати на свої емоції, використовувати їх у самоаналізі і спілкуванні з оточуючими, розпізнавати і визнавати почуття інших, уявляти себе на місці іншої людини, співчувати їй. Автор наголошує на необхідності дослідження заявленої проблеми в аспекті психологічного вивчення дітей молодшого шкільного віку із порушеннями мовленнєвого розвитку. Дослідження здійснювалось шляхом порівняльного аналізу даних отриманих у результаті діагностики емоційного інтелекту дітей із загальним недорозвитком мовлення, фонетико-фонематичним недорозвитком та нормальним мовленнєвим розвитком. Дослідження було спрямовано на вивчення основних складових емоційного інтелекту: впізнавання емоцій, розуміння та інтерпретацію емоційних станів інших, здатність до адекватного вираження власних емоцій, адекватність і стійкість емоційного стану дітей. Узагальнення отриманих даних дозволило отримати повні дані про стан емоційного інтелекту дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку. З?ясовано, що діти з порушеннями мовлення відрізняються за станом емоційного інтелекту від ровесників з нормальним мовленням. Водночас, за цим же показником розвиток дітей з загальним і фонетико-фонематичним недорозвитком відрізняються несуттєво. У дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку виявлено труднощі у впізнаванні емоцій, їх вираженні, егоцентрична емпатія, недостатня увага до почуттів інших, затримка розвитку емоційної сфери, низька здатність до регулювання власних емоційних станів. Описані риси засвідчують недостатність емоційного інтелекту у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.

Ключові слова: емоційний інтелект, діти з порушеннями мовленнєвого розвитку, молодший шкільний вік.