index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Тищенко В.В. - Логопедична тераностика: концепт нового напряму діагностики та корекції мовленнєвих порушень

25.11.2016

Відомості про автора: Владислав Тищенко, кандидат психологічних наук, доцент Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Київ, Україна.

У статті представлено науково-теоретичний аналіз тераностики як сучасної методології наукових досліджень, що репрезентує новий міждисциплінарний підхід у подоланні складних патологій розвитку. Тераностика добре зарекомендувала себе в медицині та суміжних науках як метод діагностики захворювань, що одночасно здійснює терапевтичний вплив на хворого. У цій статті розглянуто спробу теоретичного обґрунтування використання зазначеного підходу в логопедії для діагностики та корекції порушень мовленнєвого розвитку у дітей та дорослих. Автор розглядає концептуальні питання пов’язані з можливістю розробки методик логопедичної тераностики, аналізує методологічні принципи, що можуть бути покладені в розробку таких методик: онтогенетичний, психолінгвістичні, нейропсихологічні та нейролінгвістичні. З означених позицій визначаються підходи до побудови діагностичних методик, які одночасно можуть мати і терапевтичний ефект щодо корекції та розвитку мовленнєвої функціональної системи. Автором визначено критерії, яким має відповідати така методика: репрезентація функції, що діагностується та коригується, в динаміці; алгоритмізація методики логопедичної тераностики; логістичний механізм інтерпретації отриманих результатів; чітко визначені вимоги до обладнання та мовного матеріалу, а також можливість їх варіативного використання відповідно до індивідуальних та вікових особливостей осіб з порушеннями мовленнєвого розвитку. Результати аналізу представлені графічно як «Концепт методик логопедичної тераностики», що відображає теоретичні (принципи побудови тераностичних методик та їх детермінанти) та практичні (змістові, варіативні, аналітичні) засади побудови тераностичних методик в логопедії. Прогнозуються позитивний ефект та переваги методик логопедичної тераностики у порівнянні з традиційними методиками. Такими, окрім можливостей поєднання завдань діагностики та корекції в одній методиці, є універсальність, яка дозволяє використовувати методики на різних етапах мовленнєвого розвитку з метою діагностики, моніторингу, корекції, розвитку мовленнєвої діяльності та попередження її вторинних порушень; гнучкість щодо вибору мовного матеріалу та обладнання, що дозволяє персоніфікувати методику відповідно до індивідуальних особливостей осіб з порушеннями мовленнєвого розвитку.

Ключові слова: тераностика, логопедія, порушення мовленнєвого розвитку, діагностика, корекція.

Статистика кількість переглядів1480 кількість завантажень2215