index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Константинів О.В,, Ткач О.М. - Нейропсихологічні підходи до усунення проявів дисграфії у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення

15.03.2023

Відомості про авторів: Константинів Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів: науково-методологічні спекти організації розвивального та корекційного середовища для дітей з системними порушеннями мовлення, зниженням пізнавальних інтересів різного ступеня важкості; Ткач Оксана, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів: методологічні та методичні аспекти організації роботи з дітьми зі складними та комплексними порушеннями психофізичного розвитку, проблематика подолання системних порушень мовлення, формування семантичної складової мовленнєвої системи.

У статті розглядається проблема нейропсихологічного підходу до вивчення причин виникнення порушень писемного мовлення. Визнчено, що формування навички письма складний довготривалий процес, що безпосередньо спирається на досить високий рівень розвитку базових психічних функцій, моторну, сенсорну та емоційну готовність учнів молодших класів до сприймання та перекодування мовленнєвого матеріалу. Розглянуто класифікації дисграфій з урахуванням нейропсихологічного підходу. Запропоновано короткий опис симптомів та визначено причини їх проявів у дітей з різними формами дисграфій. В статті запропоновано комплексну нейропсихологічну корекційну програму з формування готовності дитини до засвоєння відповідної навички. Програма містить три етапи її реалізації та передбачає стабілізацію та активацію енергетичного потенціалу організму. Підвищення пластичності сенсомоторного забезпечення психічних процесів. Оптимізація функціонального статусу глибинних утворень мозку та базису для формування підкірково-кіркових та міжпівкульних взаємодій. Формування операційного забезпечення вербальних та невербальних психічних процесів на сенсомоторному та мнестичному рівнях.

Ключові слова: дисграфія, функціональний базис письма, загальне недорозвинення мовлення, корекційна програма.

Статистика кількість переглядів122 кількість завантажень125
Ще статті цього автора