index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Мілевська О.П. - Психолінгвістичні аспекти формування дієслівної лексики у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення

15.03.2023

Відомості про автора: Мілевська Олена Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів дидактико-методичні аспекти формування лексичних умінь у дітей з порушеннями мовлення.

Відомості про наявність друкованих статей: 1) Мілевська, О.П. (2021) Змістові засади формування дієслівної лексики у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. № 37. С. 156-160. 2) Мілевська, О.П. (2021) Дослідження дієслівної семантики у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення. The XXX International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», June 15–18, 2021, London, England.С.334-
341.
3) Мілевська, О.П.(2021) Специфіка засвоєння дієслівної семантики дітьми із загальним недорозвиненням мовлення The XXVII International Science Conference «Multidisciplinary academic research and innovation», May 25-28, 2021, Amsterdam, Netherlands. С.459-464. 4) Мілевська, О.П., Прокопивнюк М.А. (2021) До питання дидактичних умов формування дієслівної лексики у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. Психологія та педагогіка у системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: зб. тез наукових робіт учасників міжнар.наук.-практ.конф. (10-11 грудня, 2021 р., м. Харків): Харків, ГО «Східноукраїнська організація «Центр педагогічних технологій», С. 25-28.

Стаття присвячена проблемі аналізу детермінуючих факторів  формування дієслівної лексики у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення з позицій психолінгвістичного аналізу лексичного розвитку дитини. Визначено основні лінгвістичні характеристики дієслівної лексики та висвітлено її психологічну сутність з огляду на репрезентації пізнавального досвіду індивіда; наголошено на значені дієслівної лексики для розвитку смислових компонентів мовлення, синтаксичних структур та змістовності дитячого мовлення. Схарактеризовано особливості опанування дієслівною лексикою дітьми із загальним недорозвитком мовлення: порушення розрізнення семантикограматичних форм дієслів, ситуативні вербальні та жестові заміни дієслів, звуження семантичного поля дієслів, труднощі реалізації синтаксичних зв’язків дієслів у висловлюваннях. Проаналізовано cкладність дієслова як мовного явища і визначено, що поряд зі збереженням основного лексичного значення при зміні виду дієслова можуть змінюватися відтінки їхніх значень. Зазначено про важливість оцінки сформованості у дітей граматичних форм дієслів, семантичних (префіксальних, суфіксальних), лексико-семантичних форм дієслівної синонімії, антонімії, багатозначності; навичок лексичного контролю у процесі вживання дієслів. Визначено, що порушення лексико-семантичних та семантико-синтаксичних зв’язків дієслів є чинниками порушень у розвитку дієслівної предикації. 

Ключові слова: дієслівна лексика, загальне недорозвинення мовлення, лексико-семантичні характеристики, синтаксичні зв’язки, дієслівна предикація, семантична структура, психологічний зміст.

Статистика кількість переглядів148 кількість завантажень132
Ще статті цього автора