index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Шевченко В.М. - Реформа вищої освіти Польщі в посткомуністичний період

19.01.2018

Відомості про автора: Шевченко Володимир, докторант, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: історія сурдопедагогіки, ранній розвиток, реабілітація дітей з кохлеарними імплантами.

У статті охарактеризовано та проаналізовано зміни і перетворення в освітній сфері Польщі в контексті формування європейських стандартів освіти та в період вступу до Євросоюзу на основі європейського виміру освіти. Визначено глобальну мету освіти Польщі ХХІ століття: підтримка особистості молодої людини, в т.ч. і з особливими потребами, на кожному етапі її розвитку, формування у неї умінь самоосвіти й самовдосконалення. Виокремлено тенденції розвитку сучасної освіти, в т.ч. і спеціальної.

Розглянуто особливості реалізації основних завдань Болонської декларації у вищих навчальних закладах Польщі. Виокремлено практичні кроки впровадження дворівневої системи освіти, на основі чого розглянуто професійну підготовку фахівців у закладах вищої освіти. Описано головні напрями вдосконалення підготовки, розробки нових підходів у формуванні моделі професійного становлення вчителів.

Висвітлено освітню місію викладача вищої школи. Окреслено завдання та роль викладача вищого навчального закладу в умовах сучасності. Студентську оцінку розглянуто як метод удосконалення якості навчання у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: вища школа, європейський вимір освіти, Болонський процес, реалізація Болонського процесу в Польщі, підготовка фахівців, викладач вищої школи.

Статистика кількість переглядів654 кількість завантажень210