index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Дмітрієва О.І., Докучина Т.О. - Розвиток комунікативної компетентності корекційних педагогів засобами тренінгу командної взаємодії

06.09.2018

Відомості про автора: Дмітрієва Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: правова освіта школярів з порушеннями слуху, психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями слуху  у спеціальних та інклюзивних закладах, використання жестової мови у процесі навчання, виховання та розвитку дітей з порушеннями слуху.

Докучина Тетяна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних та інклюзивних закладах, підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзії.

У статті розглядається проблема формування комунікативної компетентності корекційних педагогів з метою забезпечення ефективності командної взаємодії фахівців інклюзивного закладу освіти. Метою статті є представлення розробленого тренінгу командної взаємодії та аналіз результатів його впровадження у роботі з педагогами інклюзивних закладів. Аналіз літературних джерел та практика роботи свідчать, що розвиток комунікативної компетентності педагогів є вагомою умовою результативної роботи команди психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання. Визначено, що одним із ефективних методів формування комунікативної компетентності є тренінг командної взаємодії, який сприяє розвитку навичок командної взаємодії, вміння спілкуватись та знаходити спільні рішення для досягнення спільної мети. Аналіз розробленого та апробованого тренінгу командної взаємодії дозволив зробити висновок про можливість та ефективність використання тренінгових вправ для формування комунікативної компетентності корекційних педагогів. Зокрема, вправа «Привітання» сприяє розвитку уміння лаконічно висловлювати свою думку; вправа «Асоціативний кущ» дозволяє визначити розуміння учасниками сутності поняття «команда» та спільність думок; вправа «Малюнок у парі» спрямована на розвиток невербальних засобів комунікації; вправа «Місточок» забезпечує розвиток уміння вирішувати конфлікти, що відноситься до комунікативних здібностей особистості; вправа «Групове рішення» сприяє розвитку вміння взаємодіяти у різних за кількістю групах людей, навичок командної взаємодії та комунікативних навичок; вправа «Стілець» передбачає розвиток вміння домовитися, швидко і ефективно знайти вихід із проблемної ситуації, що забезпечило б успішність всієї команди. Отже, сформованість комунікативної компетентності має важливе значення для успішної роботи команди психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання, а її формування доцільно реалізовувати у безпосередній практичній діяльності, зокрема за допомогою тренінгів. Перспективними напрямками дослідження є розробка та впровадження системи тренінгових занять командної взаємодії; методичних рекомендацій щодо формування комунікативної компетентності педагогів засобами тренінгу командної взаємодії.

Ключові слова: комунікативна компетентність, тренінг командної взаємодії, корекційні педагоги, команда психолого-педагогічного супроводу.

Статистика кількість переглядів1726 кількість завантажень738
Ще статті цього автора