index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Яковлева С.Д., Федорова Т.М. - Стан сформованості емоційної сфери в дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями

06.03.2019

Відомості про авторів: Яковлева Світлана Дмитрівна, доктор психологічних наук, завідувач кафедри корекційної освіти  Херсонського державного університету, професор кафедри, Україна. В колі наукових інтересів: проблеми психофізіологічного та психологічного  розвитку дітей з порушеннями різних нозологічних категорій та корекція порушень, психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями розвитку. Федорова Тетяна Миколаївна, магістр кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів  Комунального закладу «Олешківська  спеціальна ЗОШ школи 1-III ступенів Херсонської обласної ради».

Відомості про наявність друкованих статей. 1. Яковлева, С. Д. Емоційно-вольова регуляція розумової працездатності дітей з порушенням інтелекту / С. Д.Яковлева // Збірник наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна: матер. міжнар. наук.-прак. конф. «Актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології» / за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака −Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. − Вип. 7. − С. 338-341. 2. Яковлева, С. Д. Стан емоційної сфери молодших школярів з порушенням інтелектуального розвитку / С. Д. Яковлева // Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах освіти  : матер. Всеукр. наук.-практич. конф. (м. Херсон, 6-7 травня 2010 р.) − Херсон, 2010. − С. 355-360. 3. Яковлева, С. Д. Емоційно-мотиваційна сфера дітей з дитячим церебральним паралічем / С. Д. Яковлева // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : збір. наук. праць. − № 8 (10). − К.: Університет «Україна», 2011. – С. 85-95.В статті представлено стан розвитку емоційно-вольової сфери дітей з порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку. Розглянуті  механізми становлення та особливості перебігу вольової та емоційної діяльності в дітей з особливими освітніми потребами. Проаналізовано стан емоційно-вольової сфери учнів початкових класів спеціальної школи під впливом навчально-виховного процесу. Емоційна сфера вивчалася за формою вираження емоцій: міміка, жести, інтонація, голосова реакція, за адекватністю, диференційованістю емоцій та досліджувалася за методикою  Ч.Д. Спілбергера щодо з’ясування стану особистісної та ситуативної тривожності.  Аналіз дослідження показав, що в даних групах   учні  представляють  виражені тривожність, аутоагресію, відлюдкуватість. Зустрічалися страх самовираження, низька опірність щодо стресових ситуацій, а також проблеми і страхи у стосунках з учителями. Тривожність проявлялася в мовленні, в рухах, в міміці дітей.

 В статті представлено стан розвитку емоційно-вольової сфери дітей з порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку. Розглянуті  механізми становлення та особливості перебігу вольової та емоційної діяльності в дітей з особливими освітніми потребами. Проаналізовано стан емоційно-вольової сфери учнів початкових класів спеціальної школи під впливом навчально-виховного процесу. Емоційна сфера вивчалася за формою вираження емоцій: міміка, жести, інтонація, голосова реакція, за адекватністю, диференційованістю емоцій та досліджувалася за методикою  Ч.Д. Спілбергера щодо з’ясування стану особистісної та ситуативної тривожності.  Аналіз дослідження показав, що в даних групах   учні  представляють  виражені тривожність, аутоагресію, відлюдкуватість. Зустрічалися страх самовираження, низька опірність щодо стресових ситуацій, а також проблеми і страхи у стосунках з учителями. Тривожність проявлялася в мовленні, в рухах, в міміці дітей.

Серед вольових якостей вивчалися простий,  складний   та автоматизований вольові  акти. Доведено, що  в учнів з більш низьким рівнем розумового розвитку формування емоційно-вольової сфери особистості відбувається із утрудненням відносно учнів того ж контингенту з більш високим рівнем розумового розвитку. Таким чином  в  учнів молодших класів допоміжної школи під впливом спеціального навчання та виховання  прослідковується позитивна динаміка розвитку емоційної сфери особистості та зменшуються прояви емоційних розладів, а також збільшується кількість дітей з низьким ступенем вираженості розладів емоцій та становлення волі.

 Ключові слова: діти  з порушеннями інтелектуального розвитку,  емоційно-вольова сфера, навчально-виховний процес,   вольові  якості.

Статистика кількість переглядів2947 кількість завантажень494