index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Сімко А.В. - Особливості діагностики та корекції психомоторного розвитку дошкільників з інтелектуальними порушеннями на заняттях фізичного виховання

05.03.2019

Відомості про автора: Сімко Алла Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна.

У статті розглянуто особливості проведення діагностики і корекції психомоторного розвитку дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями на заняттях фізкультурою. Проведено теоретичний аналіз наукових досліджень щодо проблеми психомоторної активності дітей з відхиленнями в інтелектуальній сфері. Визначено, що психомоторні можливості дітей з вадами інтелекту залежать від особливостей розвитку ряду психічних функцій: м’язово-рухових відчуттів, сенсомоторних процесів тощо. Запропоновано групи тестів, розроблених різними авторами для проведення діагностики та корекції психомоторного розвитку дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Для психокорекційної роботи з дітьми, що мають відхилення в розвитку, застосовують здебільшого дві групи методів. Перша – це власне когнітивні методи, спрямовані на формування вищих психічних функцій і усунення труднощів у пізнавальній діяльності. Друга – це методи психомоторної корекції, які знімають м’язові затиски, допомагають усвідомити тілесні аналоги своїх проблем, сприяють застосуванню невербальних компонентів спілкування, покращують психічне самопочуття особистості, опосередковано впливають на психічні пізнавальні процеси. Власне, ці два підходи з позицій психокорекції відкривають нам основну психофізичну проблему співвідношення душі і тіла. Доведено, що оволодіння дошкільниками новими для них методами корекції психомоторного навчання дає можливість не тільки активізувати ті вміння, які в них є, але і сформувати нові дії, розвинути певні психічні і моторні якості.  Збільшення обсягу тестів психомоторних можливостей не буде збільшувати їх надійність, буде просто додавати інформацію все про нові й нові психомоторні якості. До того ж збільшення кількості ідентичних завдань буде викликати ефект тренування, а значна кількість психомоторних функцій швидко змінюватиметься за багаторазового їх виконання. Програмові вправи з фізичного виховання для дітей з вадами інтелектуального розвитку дошкільного віку позитивно впливають на корекцію їх психомоторики за окремими факторами. Зазначене дозволяє висунути припущення, що таке їх поєднання дасть можливість покращити координацію рухів з максимально широкою амплітудою психомоторних дій.

Ключові слова: діагностика, корекція, психомоторний розвиток, діти дошкільного віку, порушення інтелекту, фізичне виховання.

Статистика кількість переглядів1770 кількість завантажень1355
Ще статті цього автора