index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №14 (2019)

Аль-Мраят О.Б. - Формування графо-моторних навичок у дітей з аутизмом: теоретичні засади і шляхи реалізації
Аль-Мраят О.Б. - Формування графо-моторних навичок у дітей з аутизмом: теоретичні засади і шляхи реалізації
Відомості про автора: Аль- Мраят Олена, аспірант ІV курсу факультету «Корекційна педагогіка та психологія» кафедри «Спеціальна психологія» Національного Педагогічного Університету ім.М.П.Драгоманова, м.Київ, Україна. У колі наукових інтересів: процеси формування графо- моторних навичок в учнів з аут...
Бєлова О.Б. - Особливості розвитку емоційної пам'яті у дітей раннього віку з типовим психофізичним розвитком та порушеннями мовлення
Бєлова О.Б. - Особливості розвитку емоційної пам'яті у дітей раннього віку з типовим психофізичним розвитком та порушеннями мовлення
Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна кандидат, педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Відомості про наявність друкованих статей: Bielova O. The study of the aggression stat...
Гіренко Н.А., Часовська А.С. - Формування професійної компетентності студентів факультету спеціальної освіти для роботи в умовах інклюзивного навчання
Гіренко Н.А., Часовська А.С. - Формування професійної компетентності студентів факультету спеціальної освіти для роботи в умовах інклюзивного навчання
Відомості про автора: Гіренко Ніна Андріівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов′янськ, Україна. У колі наукових інтересів: сенсомоторний розвиток учнів спеціальної школи на уроках трудово...
Гаврилов О.В. - Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями тяжкого ступеня
Гаврилов О.В. - Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями тяжкого ступеня
Відомості про автора. Гаврилов Олексій, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів: методологічні...
Галецька Ю.В. - До питання використання розповіді як методу розвитку зв'язного мовлення дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення
Галецька Ю.В. - До питання використання розповіді як методу розвитку зв'язного мовлення дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення
Відомості про автора: Галецька Юлія, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної та корекційно...
Глущенко І.І. - Засвоєння переносного значення слів та багатозначності у дітей із затримкою психічного розвитку
Глущенко І.І. - Засвоєння переносного значення слів та багатозначності у дітей із затримкою психічного розвитку
Відомості про автора: Глущенко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Херсон, Україна. У колі наукових інтересів: проблема діагностики та корекції лексичної сторони мовлення у дітей молодшого шкільного віку із затримкою пси...
Дашковська А.В. - Компетентісний підхід до вивчення стану використання народної іграшки молодшими учнями зі зниженим зором
Дашковська А.В. - Компетентісний підхід до вивчення стану використання народної іграшки молодшими учнями зі зниженим зором
Відомості про автора: Дашковська Аліса, аспірант кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: питання розвитку дітей з порушеннями зору.  Відомості про наявність друкованих матеріалів: Федо...
Дмітрієва О.І. - Використання практичних видів діяльності у процесі формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху
Дмітрієва О.І. - Використання практичних видів діяльності у процесі формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху
Відомості про автора: Дмітрієва Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: правова освіта школярів з порушеннями слух...
Докучина Т.О. - Профорієнтаційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
Докучина Т.О. - Профорієнтаційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
Відомості про автора: Докучина Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доценткафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічний супрові...
Журавльова Л.С. - Теоретико-методичні основи застосування логопедичного скринінгу в роботі з молодшими школярами
Журавльова Л.С. - Теоретико-методичні основи застосування логопедичного скринінгу в роботі з молодшими школярами
Відомості про автора : Журавльова Лариса Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, Україна. Відомості про наявність друковани...
Коломоєць Т.Г. - Взаємодія фахівців і батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти
Коломоєць Т.Г. - Взаємодія фахівців і батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти
Відомості про автора: Коломоєць Таміла, кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету, Кривий Ріг, Україна. У колі наукових інтересів: корекційна педагогіка, соціалізація дітей з особливими потребами.   У статті досліджен...
Константинів О.В., Каспрович Р.Й. - Профілактика порушень голосу у педагогів
Константинів О.В., Каспрович Р.Й. - Профілактика порушень голосу у педагогів
Відомості про автора: Оксана Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Руслана Каспрович, магістр, вчитель-логопед.  У статті представлено аналіз результатів дослідженн...
Кравченко І.В. - Розвиток мовлення дітей дошкільного віку засобами зображувальної діяльності
Кравченко І.В. - Розвиток мовлення дітей дошкільного віку засобами зображувальної діяльності
Відомості про автора: Кравченко Ірина Вікторівна, викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: проблема впливу ігрової, зображувальної діяльності на розвиток мовлення дітей з порушеннями мовлення.  У с...
Курєнкова А.В. - Методичні особливості проведення сюжетнорольової гри соціального спрямування зі старшими дошкільниками з інтелектуальними порушеннями
Курєнкова А.В. - Методичні особливості проведення сюжетнорольової гри соціального спрямування зі старшими дошкільниками з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора: Курєнкова Анна, аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів формування соціальної компетентності дошкільників з порушеннями розумового розвитку засобами сюжетно-ро...
Куриця А.І. - Особливості психоконсультативної та психотерапевтичної роботи з сім'єю, якавиховує дитину з порушенням мовлення
Куриця А.І. - Особливості психоконсультативної та психотерапевтичної роботи з сім'єю, якавиховує дитину з порушенням мовлення
Відомості про автора: Куриця Алла Іванівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: логопедичне партнерство та проблема бат...
Левицький В.Е. - Методичні апекти формування основних рухових якостей на уроках фізичної культури в дітей з порушеннями розумового розвитку молодшого шкільного віку
Левицький В.Е. - Методичні апекти формування основних рухових якостей на уроках фізичної культури в дітей з порушеннями розумового розвитку молодшого шкільного віку
Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри логопедії та спеціальних  методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету  імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів пи...
Луцько К.В. - Передумови формування внутрішнього мовлення у дітей з особливими освітніми потребами в системі спеціального навчання
Луцько К.В. - Передумови формування внутрішнього мовлення у дітей з особливими освітніми потребами в системі спеціального навчання
Відомості про автора: Луцько Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових і професійних інтересів: форм...
Маруда О.Г. - Питання надання правової допомоги людям з інтелектуальними порушеннями в міжнародних документах
Маруда О.Г. - Питання надання правової допомоги людям з інтелектуальними порушеннями в міжнародних документах
Відомості про автора: Маруда Ольга, аспірант кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема надання корекційно-педагогічної допомоги дорослим із інтел...
Марціновська І.П. - Ризилієнс підхід у психолого-педагогічній корекції травматичних та стресових станів
Марціновська І.П. - Ризилієнс підхід у психолого-педагогічній корекції травматичних та стресових станів
Відомості про автора: Марціновська Ірина Петрівна, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема діагностики та корекції стресових та посттравмати...
Миронова С.П. - Розвиток свідомого ставлення до навчання у дітей з інтелектуальними порушеннями розвитку в контексті реалізації концепції нової української школи
Миронова С.П. - Розвиток свідомого ставлення до навчання у дітей з інтелектуальними порушеннями розвитку в контексті реалізації концепції нової української школи
Відомості про автора: Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: формування ...