index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Чопік О.В. - Особливості підготовки вчителів до роботи в умовах закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням

07.01.2020

Відомості про автора: Чопік Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. 

Відомості про наявність друкованих статей. Чопік О.В. Роль інтерактивних методів у формуванні колективу інклюзивного класу. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Вип. 7, у 2 т. Кам’янець-Подільський, 2016. Т. 1. С. 423-432. Чопік О.В. Психологопедагогічний супровід дітей з ДЦП в інклюзивному закладі. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Вип. 9, у 2 т. Кам’янець-Подільський, 2017. Т. 2. С. 254-262. Чопік О.В. Ставлення педагогів до інклюзивного навчання дітей з розладами спектру аутизму. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Вип. 12. Кам’янець-Подільський, 2018. С. 320–329.

Стаття присвячена актуальній проблемі готовності педагогів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Наголошено на вагомості співпраці вчителів, які працюють в інклюзивних класах, з педагогами спеціальних навчальних закладів. Проаналізовано та узагальнено праці вчених, у яких визначено, що обов’язковою умовою ефективного впровадження інклюзивної освіти є організація системного підвищення кваліфікації для вчителів. Зазначено ефективні методи розвитку психологічної готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в системі післядипломної освіти. Вивчено значення тренінгових технологій для розвитку самосвідомості вчителя. З’ясовано, за допомогою яких форм методичної роботи доцільно готувати педагогів до діяльності в умовах інклюзивного закладу. Розглянуто основні функції вчителів предметів, які працюють з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Визначено основні напрямки співпраці учасників команди психолого-педагогічного супроводу з вчителями предметів. Запропоновано тематику консультацій, виступів асистента вчителя, практичного психолога, корекційного і соціального педагогів на педагогічних радах, методичних об’єднаннях вчителів предметів, семінарах, з метою формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Ключові слова: підготовка, вчителі, робота, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання. 

Статистика кількість переглядів821 кількість завантажень552