index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бєлова О.Б. - Детермінанти емоційної готовності дошкільників з порушеннями мовлення до шкільного навчання

13.10.2020

Відомості про автора: Бєлова Олена, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик, Кам'янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. У колі наукових інтересів: проблема пізнавального та емоційного розвитку дітей з порушеннями мовлення; психолого-педагогічна готовність старших
дошкільників до шкільного навчання.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. 1. Bielova O., Verzhykhovska O., Raievska Y. Psychological and pedagogical support of moral education in junior handicapped children. Materials 12th Interne 2019 .https://library.iated.org/view/ verzhykhovska2019psy. 2. Bielova O. The technique of study of the behaviour types modelling in mind of junior schoolchildren with disordered speech development. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. Warsaw: Maria Grzegorzewska University, 2017. Vol. 4, No. 1. P.47-51. 3. Bielova O. The study of the aggression state of the children with the disorders of speech
development. Sustainable development under the conditions of European integration: collective monograph. Part I. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. Р. 46-63.


 Стаття висвітлює науково-теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної психолого педагогічної літератури з проблеми дослідження емоційної готовності дітей старшого віку до умов шкільного навчання. У публікації розкрито види емоційних переживань якими дошкільник має оволодіти перед вступом до школи. Дитина повинна орієнтуватись не тільки у навчальній діяльності, але й вміти керувати своїми емоціями. Такі знання допоможуть їй налагоджувати нові взаємостосунки між однолітками та педагогічним працівниками. Соціальні та емоційні навички дозволяють зменшити стресові моменти, швидко
знаходити моделі поведінки для вирішення конфліктних ситуацій та вміти їх запобігати. Емоційна готовність має тісний зв'язок з мовленнєвою сформованістю - 
це дає змогу дошкільнику пояснювати свій внутрішній стан. Знання про дію та наслідки негативних емоцій дозволяють передбачити небезпеку, а здатність долати труднощі формує у майбутніх першокласників у тому числі й у дітей з порушеннями мовлення емоційну стійкість, вольові риси характеру, моральну та етичну компетентність,
швидке пристосування до нових соціальних умов, що і визначає їх готовність до навчання у шкільному просторі.


Ключові слова: емоційна готовність, емоції, детермінанти, діти дошкільного віку.

Статистика кількість переглядів757 кількість завантажень498
Ще статті цього автора