index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Константинів О.В. - Особливості розвитку навичок аудіювання у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення

15.10.2020

Відомості про автора: Оксана Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних
методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів професійно-трудове навчання дітей з особливими освітніми потребами та корекція психофізичного розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Відомості про наявність друкованих статей. Константинів О.В. (2020) Структура та механізми аудіювання. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки), 15, 91-101.

Стаття присвячена проблемі розвитку навичок аудіювання у дітей молодшого шкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення. Доведено, що успішність у навчанні залежить не тільки від стану сформованості говоріння, а й від сформованості уміння слухати, уміння сприймати та розуміти інформацію в умовах колективної комунікації, вміння, використовувати результати слухання у навчальних текстах, використання записів сприйнятого на слух повідомлення тощо. Аналіз літератури свідчить про особливу значущість окресленої проблеми стосовно дітей з типовим розвитком та зокрема, дітей із загальним недорозвиненням мовлення. Учні з тяжкими порушеннями мовлення зазнають значних труднощів при визначенні основної думки, теми, кількості частин, при складанні плану тексту. На основі аналізу психолінгвістичних досліджень було визначено критерії навичок аудіювання. Результати дослідження свідчать, що діти з загальним недорозвиненням мовлення мають початковий та базовий рівень аудіювання. Учні даної категорії не в повній мірі усвідомлюють важливості слухання, не завжди успішно задають уточнюючі питання, неточно повторюють почуте, не завжди усвідомлюють актуальність прослуханого для себе і не завжди вміють висловлювати своє ставлення до прослуханого тощо.


Ключові слова:
аудіювання, розуміння та сприймання мовлення, мовленнєва діяльності, діти з загальним недорозвиненням мовлення.

Статистика кількість переглядів942 кількість завантажень411
Ще статті цього автора