index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гусєва Т.О. - Трудове навчання молодих людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в реабілітаційній установі

30.06.2021

Відомості про автора: Гусєва Тетяна Олексіївна, аспірантка 2-го курсу кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університета імені А.С.Макаренка, директор реабілітаційної установи змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень – Центр «Сприяння» громадської організації «Феліцитас», м.Суми, Україна, у колі наукових інтересів: методична система трудового навчання молодих людей з інвалідністю
внаслідок інтелектуальних порушень.

Відомості про наявність друкованих статей: Гусєва Т. (2020). Социальная реабилитация людей с инвалидностью // Збірник матеріалів IV Міжнародної студенської научно-практичної конференції «Специальная педагогика: профессиональный дебют». С.146-152. Мінск. 2. Гусєва Т. (2020). Трудове виховання як засіб корекції людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми. 3. Гусєва Т. Науково-методичні засади змісту трудового навчання осіб з інвалідністю в реабілітаційних центрах // Науковий часопис. Київ.

У ХХІ  ст. сформульовано нові вимоги до якості і специфіки праці молодих людей з інвалідністю з огляду на досягнутий рівень суспільного розвитку та його перспективи. Ці вимоги пов’язані з досягненнями науково-технічного прогресу, які якісно  змінюють середовище життєдіяльності молодих людей. Тому зрозуміло, що дані процеси вимагають виховання особистості, яка може брати участь у творчій, технологічній, і проектній трудовій діяльності. Тобто праця молодих людей є творчо - перетворювальною. Високий рівень технологічної культури, здатність до творчості й саморозвитку, ініціативи, конкурентоспроможність і професіоналізм є об’єктивними вимогами до особистості як до суб’єкта трудової діяльності. І. Хойзінгер був глибоко переконаний у тому, що загальний прогрес людської культури невіддільно пов’язано з прогресом техніки. Таким чином потрібно здійснювати трудове виховання й навчання так, щоб це дозволило молодим людям осмислити всі культурні і технічні досягнення часу та свідомо засвоїти всі важливі знання. Особливої уваги заслуговує в цьому процесі система трудового навчання, яка сприяє формуванню в молодих людей з інвалідністю технологічної компетентності на основі системи технологічних знань і вмінь. Отже, система технологічних знань і вмінь є основою для подальшої трудової  діяльності; становленню цілісної особистості, що забезпечуює їх самореалізацію, самоствердження й соціалізацію.

Ключові слова: трудове навчання, дидактичні принципи, прийоми, люди з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, навички, трудова діяльність, праця, технічні знання, вміння, соціалізація, самореалізація.