index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бєлова О.Б. - Історичне становлення інтеграції в освіті осіб із особливими освітніми потребами в зарубіжній та вітчизняній практиці

28.01.2022

Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних
методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психологія осіб з порушеннями мовлення; мовленнєва готовність до школи дітей з логопатологією.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Bielova О. (2019). Patterning types of aggressive behaviour of primary school children with speech disorders. SPECIAL EDUCATION. Vol 2, No 40 (Scopus). 2. Bielova О. (2020). Theoretical substantiation of readiness for education of children of senior preschool age. The IV th International scientific and practical conference «Integration of scientific bases into practice». Stockholm, Sweden P. 263-267. 3. Bielova О. (2021). Modern view of speech readiness for school of children of older preschool age with typical psychophysical development and disorders. 2021 Scientific Journal. ScienceRice: Pedagogical Education. Kharrkiv: SPC PC Technology center, № 1 (40) Р. 31-36.

У науковому дослідженні здійснено теоретико-історичний аналіз інтеграції в освіті дітей з особливими освітніми потребами. Метою дослідження є вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду щодо інтеграції в освіті дітей з особливими освітніми потребами. Визначено, що інтеграція в галузі освіти була започаткована в європейських країнах в XVIII ст.; з кінця XIX ст. і на початку ХХ ст. в цих державах на законодавчому рівні відкриваються допоміжні класи та школи для осіб із особливими освітніми потребами; у цей період у пострадянському просторі визначаються базові принципи інтеграційно-педагогічного напряму; у середині XX ст. в країнах Європи створюються організації, які стають на захист прав людини, приділяється значна увага освітнім проблемам осіб з обмеженими можливостями; визначено, що допомога сиротам та людям з психофізичними порушеннями в нашій країні почала здійснюватись ще у Х ст.; у XV– XVІІІ ст. розпочинають діяльність установи для утримання та навчання осіб із особливими освітніми потребами; у XІХ ст. відкриваються перші спеціальні заклади, і їх кількість кожного року збільшується; з кінця ХХ ст. й по сьогодні відбувається усвідомлення суспільством освітніх проблем людей з особливими освітніми потребами, починають функціонувати реабілітаційні центри, громадські організації, приділяється увага ранній діагностиці та корекції; на державному рівні в освіті здійснюється інтегроване та інклюзивне впровадження.

Ключові слова: інтеграція, інклюзія, діти з особливими освітніми потребами, моделі інтеграції, інтеграція в освіті.

Статистика кількість переглядів212 кількість завантажень123
Ще статті цього автора