index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Утьосова О.І. - Особливості сформованості навчальної компетентності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями

31.01.2022

Відомості про автора: Утьосова Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної
та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, Ужгород, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування елементарних математичних уявлень у дітей із тяжким і помірним ступенем інтелектуального порушення, формування ціннісних орієнтацій та соціальних компетентностей дітей з інтелектуальними порушеннями.

Стаття присвячена аналізу готовності першокласників з інтелектуальними порушеннями до навчання в школі. Визначено навчальну компетентність таких дітей як сукупність способів дій та навиків навчальної діяльності, які забезпечують самостійність засвоєння знань, формування нових вмінь та організацію на їх основі нової діяльності. Визначено структуру та складові сформованості навчальної компетентності: комунікативні, пізнавальні, особистісні та регуляторні показники, які визначають готовність дитини до навчання та вміння його засвоювати. У дітей з інтелектуальними порушеннями ці показники на початку навчання в школі розвинені недостатньо, тому значущою актуальною проблемою Нової української школи є їх вивчення, формування та розвиток. Психолого-педагогічне вивчення  навчальної компетентності дітей з інтелектуальними порушеннями виявило значні відмінності її сформованості у порівнянні з нормо типовим розвитком. У дітей з інтелектуальними порушеннями в 1,6 разів нижче середній показник регуляторного компоненту, та в 2,32 рази менше показник пізнавального компоненту сформованості навчальних компетенцій. Це свідчить про необхідність організації диференційованого навчання дітей з інтелектуальними порушеннями в групах за рівнем порушення інтелекту. Отримані середні показники виконання завдань кожною дитиною за двома критеріями (пізнавальним та регуляторним).

Ключові слова: навчальні компетенції, діти з інтелектуальними порушеннями, навчальний заклад, готовність до навчання.

Статистика кількість переглядів394 кількість завантажень161